Čo je to tá slovenská kultúra?
9. novembra 2023
129 projektov z 33 krajín sa prihlásilo na rezidenčný program v Divadle Štúdio tanca
16. januára 2024
Čo je to tá slovenská kultúra?
9. novembra 2023
129 projektov z 33 krajín sa prihlásilo na rezidenčný program v Divadle Štúdio tanca
16. januára 2024

Divadlo Štúdio tanca sa predstaví na festivale v Mexiku

Umelecký súbor Divadla Štúdio tanca cestuje do mexickej Tijuany. S dielom Horror Vacui vystúpi na festivale 4x4.

Predstavenie Horror Vacui vzniklo v Divadle Štúdio tanca (DŠT) v roku 2022 v spolupráci s mexickým choreografom Arturom Lugom. Je to unikátne dielo založené na metódach reuse (znovupoužitie) a recycle (recyklácia) umenia. Tieto metódy sú možno vo svete už dobre známe, no na Slovensku ide najmä v súvislosti so súčasným tancom o ojedinelosť. Práve vďaka spolupráci s Arturom Lugom bolo DŠT pozvané prezentovať dielo Horror Vacui v Mexiku. 

Snahou divadla je postupne prepájať aktivity so zahraničím a etablovať sa na svetovom kultúrnom trhu. Okrem Mexika je pekným príkladom medzinárodného prepojenia sa napríklad aj spolupráca s talianskym tanečným súborom Cornelia. Na jar 2023 v priestoroch DŠT s tanečníkmi divadla a UFSK Mladosť spojili neapolský tradičný tanec Tarantella so slovenským folklórom. Divadlo Štúdio tanca bolo následne pozvané na festival Combo v Neapole s predstavením Punk Pajama Party. 

“Len tým, že nás budú v zahraničí poznať, dokážeme pritiahnuť pozornosť a následne aj zahraničné finančné zdroje k nám. Prepojenie s okolitým svetom nám pomáha reflektovať našu tvorbu, uvedomovať si kvalitu našej práce, rozvíjať náš potenciál a aplikovať viaczdrojové financovanie našich aktivít,” hovorí riaditeľka divadla Lucia Kašiarová.

Na festivale 4×4 v Mexiku sa Divadlo Štúdio tanca predstaví 15. decembra. Počas celého festivalu, ktorý začína 11. decembra, bude divadlo prezentovať svoje aktivity na rôznych platformách, akými sú diskusie, artist talks či sprievodné podujatia.

“Jednou z mnohých výhod medzinárodnej spolupráce a otvorenosti výmene je, že vytvárame obojstranné mosty s našimi partnermi. Získavame kontakty, ktoré otvárajú nové možnosti pre prezentáciu našej práce aj v zahraničí,” vysvetľuje umelecký vedúci DŠT Zebastián Méndez Marín (Kostarika).