O divadle / Poslanie a vízia

Divadlo Štúdio tanca

je jediné profesionálne divadlo na Slovensku venujúce sa súčasnému tancu so stálym umeleckým súborom

V Banskej Bystrici už skoro štvrť storočia tvorí autorské tanečné inscenácie, vyučuje pohybové kurzy pre deti aj dospelých, organizuje tanečné festivaly, poskytuje umelecké rezidencie a produkuje mnoho iných aktivít a podujatí, ktorými približuje súčasný tanec verejnosti. Svoj pestrý repertoár tvorený dielami pre náročného, ale aj detského diváka uvádza na domácej scéne, ako aj takisto na zájazdoch doma i v zahraničí. Sídli, kreuje a hrá vo vlastnej plne vybavenej budove, ktorá je domovom medzinárodnému umeleckému súboru tanečníkov a tanečníc z troch kontinentov. Počas svojej existencie prináša do mesta aktuálne umenie, ľudí a atmosféru z celého sveta a nehodlá v tom prestať.

Divadlo Štúdio tanca

História

Divadlo štúdio tanca od svojho počiatku v roku 1998 razí cestu autorskej tvorby, ktorá rešpektuje umelcov v ich tvorivom vyjadrení a názore. Kontinuálne podporuje vznik pôvodných tanečných inscenácií a ich pravidelné uvádzanie. Vďaka vytrvalosti, nadčasovým víziám a umeleckej nekompromisnosti sa Zuzane Ďuricovej Hájkovej podarilo vybudovať jediné profesionálne divadlo súčasného tanca so stálym súborom na Slovensku.

Snaha o vytvorenie plnohodnotného zázemia pre aktivity umeleckého súboru sa nakoniec v roku 2011 zhmotnila vybudovaním samotného divadla, ktoré spĺňa potrebné parametre pre prezentáciu umeleckých diel súčasného tanca, ako aj ďalšie aktivity s tým spojené. Divadlo disponuje vlastnou dvojposchodovou budovou s plne vybavenou divadelnou sálou, tromi tanečnými štúdiami, administratívnou časťou, divadelnou kaviarňou a priestranným areálom.

Súčasnosť

V roku 2022 nové vedenie – Lucia Kašiarová (riaditeľka) a Zebastián Méndez Marín (umelecký vedúci) naďalej zachovávajú pôvodnú myšlienku divadla so zameraním na vlastnú tvorbu a verejnú prezentáciu autorských tanečných a iných diel v oblasti súčasného umenia, ako aj fungovanie silného medzinárodného súboru.

Ako novú výzvu prijímajú možnosť rozšíriť umelecký, vzdelávací, spoločenský a partnerský potenciál, ktoré divadlo poskytuje. Cieľom je rozširovať pestrú činnosť divadla smerom k uplatneniu sa na medzinárodnej scéne, ako aj k aplikovaniu svojich skúseností na miestnej úrovni. Program divadla sa tak rozšíril okrem repertoárovej tvorby na aktívnejšiu prezentáciu hosťujúcich a partnerských súborov či jednotlivcov a vytváranie flexibilných umeleckých formátov, ktorými reaguje na potreby umeleckej komunity a spoločnosti. S pevným lokálnym ukotvením v srdci (česko)slovenskej scény chceme byť aktívne prepojení s umeleckou mapou Európy. 

Našim cieľom je z Divadla Štúdio tanca vytvoriť neprehliadnuteľný bod, dynamickú križovatku spájajúcu kultúrno-umelecké trajektórie Slovenska, kde sa sa celoročne prezentuje kvalitný súčasný tanec. Tanec, ktorý reprezentuje aktuálne svetové trendy a zároveň zachováva našu jedinečnú identitu. V súznení umeleckého a administratívneho tímu sa snažíme ponúkať divákovi zaujímavé podujatia a aktivity, a na ich základoch ohybne konštruovať atraktívny priestor na trávenie voľného času pre všetkých záujemcov (nielen) o súčasné umenie.

Poslanie

Divadlo Štúdio tanca pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1999 ako jediné zriaďované divadlo súčasného tanca na Slovensku. Pohyb a tanec sú naším komunikačným prostriedkom už štvrťstoročia. Tento „jazyk” používame pre tvorbu, vzdelávanie, produkciu a propagáciu tanca doma a v zahraničí. Našim poslaním je zachovať Divadlo Štúdio tanca ako stabilný bod pre tanečnú scénu, produkovať kvalitnú autorskú tvorbu a rozširovať komunitu okolo súčasného tanca. 

 

Našou úlohou je ale aj aktívne inšpirovať. Hľadať a pripravovať nové projekty. S pokorou a zvedavosťou, s odhodlaním a tvorivosťou.

Vízia

Chceme sa stať mekkou súčasného tanca na Slovensku. Chceme inšpirovať umeleckú komunitu a byť pilierom v oblasti tvorby a výskumu tanca, performatívneho umenia a presahových projektov. Chceme byť priestorom plným tanca v jeho rôznych podobách a vývoji. Relevantným bodom. Spoľahlivou zárukou kvality a tvorivej energie.

Chceme vychovávať svojich divákov, ktorí sa k nám budú radi vracať. Chceme byť organizáciou, ktorá cez umenie reflektuje spoločnosť. Chceme pokračovať v poskytovaní priestorov na rezidenčné pobyty, na pohybové a tanečné kurzy.

Chceme rozhýbať celý svet.

Partnerstvá

Vo výhľadoch do blízkej budúcnosti s fokusom na relevantnosť sme otvorení zmysluplným dlhodobým partnerstvám, pretože v spolupráci vidíme možnosť pre udržateľné rozvíjanie našej organizácie, ako aj zdravé fungovanie umelecko-kultúrnej scény.

Prihláste sa na odber newslettra

Dostávajte info o našom aktuálnom programe, o pohybových a tanečných workshopoch a mnoho ďalších informácií, o ktorých ste ani nevedeli, že chcete vedieť.