Nie sme v tom sami: PR konferencie v DŠT sa zúčastnilo viac ako 30 kultúrnych organizácií
20. októbra 2023
Divadlo Štúdio tanca sa predstaví na festivale v Mexiku
8. decembra 2023
Nie sme v tom sami: PR konferencie v DŠT sa zúčastnilo viac ako 30 kultúrnych organizácií
20. októbra 2023
Divadlo Štúdio tanca sa predstaví na festivale v Mexiku
8. decembra 2023

Čo je to tá slovenská kultúra?

Divadlo Štúdio tanca je priestor, v ktorom tvorí a ktorým žije medzinárodný tím. Okrem tanečníkov a tanečníčok z troch kontinentov vítame hostí, učiteľov, rezidentov bez rozdielu národnosti a iných spoločenských a osobných atribútov. Sme slovenská organizácia. Máme radi slovenskú kultúru a nevnímame ju ako uzavretú. Vplyvy rôznych kultúr pozitívne obohacujú každý národ. Považujeme za dôležité si to pripomínať.

Kde má <slovenská> kultúra hranice? 

Kultúra jednotlivých štátov, regiónov, oblastí je vždy komplexná a rozmanitá. Nejde len o folklór, kuchyňu či tradície. Ide o každodenný život – spôsob, akým sa zdravíme, ako stolujeme, aké sú naše postoje, atď. 

Slovenská kultúra, tak ako iné európske a svetové kultúry, nevznikala výhradne na území nášho štátu. Ako by aj mohla, keď sme v minulosti boli súčasťou iných geopolitických rozdelení? Slovenská kultúra je teda medzinárodná už od jej počiatku. Formovala sa vplyvom iných kultúr, významných slovenských aj zahraničných osobností, rôznych tradícií a zvykov, ktoré k nám prenikli prostredníctvom migrácie. 

Kto môže povedať, ktorá je práve tá “slovenská kultúra slovenského ľudu”? 

Slovensko nie je hermeticky uzavretá krajina, ani ostrov v strede oceánu bez internetu. Máme mnoho susedov, sme súčasťou Európskej únie, inšpirujeme sa inými krajinami. Náš rozvoj, rozvoj našej kultúry, politiky, priemyslu či kuchyne je úzko spojený s vplyvmi iných krajín. A to nás posúva dopredu.

Ako sa postaviť proti zneužívaniu kultúry na propagandu?

Zahraniční umelci pôsobiaci v Divadle Štúdio tanca majú precestovanú nemalú časť sveta. Slovensko je pre nich atraktívnou krajinou, miestom, kde sa môžu umelecky rozvíjať. Keď svoje pôsobenie na Slovensku naplnia, pôjdu do ďalšej krajiny a budú o nás rozprávať. Ako keď sa Slováci vrátia zo zahraničia, rozprávajú o kultúre tej danej krajiny. Chápete, kam mierime? 🙂

Ak niekto povie, že kultúra slovenského ľudu má byť len slovenská, nepozná slovenskú kultúru. 

Je nám nesmierne ľúto, že je kultúra opäť zneužívaná ako nástroj propagandy k dosiahnutiu vášnivých reakcií zo strany extrémistických ideológií. Chceme – musíme spraviť všetko pre to, aby sme minimalizovali dopad tohto znevažovania.

Prejavom nášho postoja je nepretržitá spolupráca so slovenskými aj zahraničnými umelcami a partnermi. Tvoríme spolu umelecké produkcie, prezentujeme tvorbu umelcov bez ohľadu na ich národnosť a veľmi radi sa nimi necháme inšpirovať. Naša lokálna kultúra je najkrajšia práve v medzinárodnom kontexte.

Náš postoj je jasný a nezmení sa v súvislosti so žiadnou aktuálnou politickou situáciou.