Rezidenčné pobyty

Umelecké rezidenčné pobyty posúvajú nás, umelcov a aj našu komunitu a divákov.

Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť.

Rezidenčný program 2024 / výsledky otvorenej výzvy

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Umelecké rezidenčné pobyty posúvajú vpred naše divadlo, umelcov a aj našu komunitu a divákov. Sme divadlo technicky a priestorovo vhodné pre tvorbu tanečných diel. Vnímame ako naše privilégium a povinnosť tieto priestory poskytnúť aj nezávislým umelcom či iným zriaďovaným súborom zo Slovenska aj zahraničia.

Chceme sa prepájať s umelcami a podporovať ich rozvoj v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.

Preto sme prišli s ďalším ročníkom Umeleckého rezidenčného programu v Divadle Štúdio tanca 2024. Po dvoch úspešných cykloch umeleckých rezidencií opäť ponúkame adekvátny profesionálny priestor pre tvorbu umelcov a umelkýň v oblasti súčasného tanca. Rezidenčný program je koncipovaný tak, aby pokryl rôzne fázy procesu tvorby a umeleckého prístupu. 

Výsledky otvorenej výzvy Rezidenčný program 2024

Podprogram Dream box
Radical Empathy / projekt: Flux 2 (SK)
Colectivo Priekopník Veverička / projekt: Camille (Laboratórium v tieni) (SK)
Yuri Korec & Co. / projekt: Príbeh (SK)
Lukas Blaha Bliss, Andrej Štepita / projekt: Conversations of a haptic nature //: throw-dance. (SK)

Podprogram Inside out
Katarína Rampáčková / projekt: Telom cítiť mesto (SK)
SVUNG Research Group / projekt: Journeying (the weight we carry) (AT)

Podprogram Destination: creation
Soňa Kúdeľová / projekt: intensive tense (SK)
DARLINGBUDS / projekt: My Body Is Made Out Of Glass (IT)

Podprogram Education and research
Roberta Ceginskaite in collaboration with Kemelo Sehlapelo / projekt: for the world we’re after (IRL)
Sofiia Onishchenko / projekt: sweet and sour (UA)

Podprogram Incubator (nie je súčasť open call)
Nezávislé zoskupenie Odivo / projekt: Lost in translation (SK)
Marie Gourdain / projekt: Unknown Coefficient (CZ)

Tematické a obsahové zameranie rezidenčného programu 2024:
  • komunikácia sveta divadla s vonkajším svetom
  • poVstanie (ako upRising – zdvihnutie sa a/alebo ako Mobilization – mobilizácia umelcov a predstaviteľov zriaďovanej a nezávislej kultúry za účelom zlepšenia života a atmosféry v SR a vo svete)

Zverejnenie výzvy: 15. 11. 2023
Termín pre zaslanie prihlášky: 15. 12. 2023
Zverejnenie výsledkov: 15. 1. 2024 

Zoznam podporených umelcov

2022

Lukáš Bobalík, Maja Hriešik, Dana Tomečková, Lukáš Kubičina
/ projekt: Light work (SK) 

Eddie Oroyan a Jessica Eirado Enes (My Homeless Lover)
/ projekt: IVY (USA a Taliansko)

Lior Lazarof
/ projekt: Until Midnight (Izrael)

 

2023

Cola Ho Lok Yee
/ projekt: Emma’s Jaw (Hong Kong)

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo 
/ projekt: Kozmos (SK)

SOMALAB Katarína Trulíková
/ projekt: SOMALAB (SK)

Isabel Paladin
/ projekt: COME VERDE ongoing (Taliansko)

Natália Benková
/ projekt: Looking for myself (SK)

Colectivo Priekopník Veverička
/ projekt: EU.GENUS (SK)

Jonas Frey
/ projekt: Third Place (Nemecko)

Charlie Brittain | Milan Tomášik
/ projekt: Arms that never knew me (Veľká Británia / SK)

Zuzana Hanzušová, Alexandra Mireková, Barbora Michaligová
/ projekt: hraj_hru_hraj (SK)

Katherina Vasiliadis
/ projekt: International Cultural Management (Izrael)

COMPAGNIE LA TENEUR / Chloé Beillevaire
/ projekt: SCHLASS (Francúzsko)

Prečo poskytujeme svoje priestory umelcom na absolovanie rezidenčných pobytov?

Sme divadlo technicky a priestorovo vhodné pre tvorbu tanečných diel. Vnímame ako našu povinnosť tieto priestory poskytnúť aj nezávislým umelcom či iným zriaďovaným súborom zo Slovenska aj zahraničia.

Chceme sa prepájať s umelcami a podporovať ich rozvoj v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.

Okrem technicky vybaveného priestoru poskytujeme aj odbornú podporu potrebnú na kultiváciu vlastnej praxe a sebarozvoj.

Rezidenčné programy nám tiež prinášajú nové inšpirácie, ktoré prichádzajú so svojským prístupom každého umelca.

Poskytujeme nášmu publiku možnosť konfrontácie tvorby hosťujúcich umelcov s našou tvorbou.

Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť. A prehĺbiť svoje vnímanie špecifík tanečného umenia.