Rozvoj publika

Naše divadlo by sme radi mali zaplnené divákmi, ktorí sa k nám budú vracať.

A rozvíjať cit k umeniu spoločne s nami.  Chceme vrátiť našim divákom energiu, ktorú prinášajú na naše podujatia. Spoločne si zlepšovať schopnosť kritického myslenia. Rozvoj publika je program v Divadle Štúdio tanca, ktorý má za cieľ poskytnúť svojim divákom možnosť bližšie spoznať našu tvorbu, zapojiť sa do diskusie a vytvoriť si vzťah k divadlu a jeho poslaniu.

Čo ponúkame

Prezentácie Work in progress

Work in progress (rozpracované dielo) je predstavením, ktoré sa uvádza v určitom štádiu vývoja, pred uvedením jeho finálnej podoby. V Divadle Štúdio tanca po uvedení work in progress nasleduje verejná diskusia so zámerom získať spätnú väzbu od vás, našich divákov. Tá potom ovplyvňuje ďalší vývoj diela.

Tanečné kurzy a workshopy

Okrem pravidelných lekcií tanca realizujeme workshopy pre školy a verejnosť, ktoré vieme ušiť na mieru pre každého. 

Od školákov (6 rokov a vyššie), cez puberťákov, až po zrelých dospelákov. Obsah, formu a dĺžku prispôsobíme vždy podľa individuálnych schopností a potrieb skupiny.

Čo ponúkame

V Divadle Štúdio tanca každoročne otvárame tanečné kurzy pre verejnosť. Vítame deti od 4 rokov až po dospelých.

Prostredníctvom pohybovo-kreatívnych hier deti spoznávajú tanec. Kurzy pre dospelých sú zamerané na prácu s podlahou (floor work) a improvizačné techniky. Kurzy sú rozdelené na dva semestre, zimný a letný. Na konci každého semestra sa môžu členovia kurzov zúčastniť na verejnom podujatí Skaderuka, skadenoha, kde sa pochválime prácou, ktorú sme odviedli počas 5 mesiacov.

Festival Tvorivé dni

Na základe dlhodobej spolupráce so slovenskými konzervatóriami organizujeme festival Tvorivé dni zameraný na edukáciu študentov, pedagógov a ich komunít. Dôraz kladieme na udržateľné a živé výsledky, ktoré ďalej budú rezonovať v každodennej pedagogickej praxi, v umeleckých výstupoch participujúcich inštitúcií, ako aj v každom jednom účastníkovi. 

Komunitné aktivity

Radi zostávame v kontakte s našimi divákmi. Pravidelne pripravujeme komunitné aktivity spojené s tancom, pohybom a aktivitami pre všetky vekové kategórie.

Meet & greet

Diskusie, stretnutia a prednášky tvorcov a členov tímu, ktorí stoja za projektmi prezentovanými v Divadle Štúdio tanca. My aj naši diváci chceme lepšie porozumieť dielu, hlbšie nazrieť do tvorivého procesu alebo sa lepšie spoznať s autormi projektov.

Tančiareň

Pravidelné tanečné večery v Divadle Štúdio tanca. Diváci sa môžu fyzicky a pohybovo rozvíjať v neformálnej atmosfére za prítomnosti našich tanečníkov. Na dobrú hudbu a bez zábran.

Súčasný čo?

Aby sme našu tvorbu, náš spôsob práce a samotný súčasný tanec čo najviac priblížili, vymysleli sme formát Súčasný čo? Cestujeme s ním po regiónoch a tým rozvíjame svoje publikum aj mimo región stredného Slovenska.

Rezidenčné pobyty

Rezidenčné pobyty posúvajú nás, umelcov a aj našu komunitu a divákov. Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť.