Prenájom nebytových priestorov

Prenájom kancelárskych priestorov:

Divadlo štúdio tanca ponúka do prenájmu tri nebytové priestory o výmere 26,20 m2, 23,80 m2 a 11,55 m2, určené na stály prenájom (na max 1 rok) – pozostávajúce z 3 miestností – skúšobňa alebo animačná miestnosť, patriacich k budove. Priestory sú k dispozícii.

Prenájom divadelnej sály:

Divadlo štúdio tanca ponúka do prenájmu divadelnú sálu na účely konferencií, prednášok,
workshopov
 a spoločenských akcií. Divadelná sála je vybavená špičkovou divadelnou,
zvukovou a svetelnou technikou.

Bližší popis technického vybavenia vo formáte DOC

Rozmery divadelnej sály: 11,5 x 24 x 6 m
Rozmer javiska: 11 x 10 m x 5m
Rozmery hľadiska: 9 x 8 m, elevácia 0,4 m, výška 3,2 m – TUCHLER
Kapacita hľadiska: 126 miest – 9 radov po 14 miest
( 8 radov na konštrukcii + možnosť 1 rad na úrovni podlahy)

V prílohe nájdete dotazník k nájmu – DOC na stiahnutie

Prenájom baletných sál:

Divadlo Štúdio tanca ponúka na prenájom 2 baletné sály v rozmeroch:
5,95 x 9,70 m
5,95 x 8,50 m

Baletné sály sú vhodné pre výučbu rôznych pohybových aktivít a sú vybavené zvukovou technikou.

V prílohe nájdete dotazník k nájmu – DOC na stiahnutie