Tanečne o Alžbete Gwerkovej: Divadlo Štúdio tanca v Banskej Štiavnici
15. októbra 2023
Work in progress: diváci, zapojte sa do tvorivého procesu!
16. októbra 2023
Tanečne o Alžbete Gwerkovej: Divadlo Štúdio tanca v Banskej Štiavnici
15. októbra 2023
Work in progress: diváci, zapojte sa do tvorivého procesu!
16. októbra 2023

Workshop 2 v 1: Charlie Brittain & Milan Tomášik

Tanečníci Charlie Brittain a Milan Tomášik v Divadle Štúdio tanca odučia dvojdňový workshop. V posledný augustový víkend si tak môžete rozšíriť svoje pohybové vnímanie hneď dvomi prístupmi v jednom!

Charlie vedie hodiny, ktoré sú tematické a zameriavajú sa na kultiváciu zmyslového vnímania, ľahkosti a prepojenia prostredníctvom tela. Charlie je oddaný praxi založenej na hodnotách a jeho vyučovanie reaguje na prostredie a účastníkov, s ktorými pracuje, pričom sa snaží nájsť rovnováhu medzi výzvou a výchovou. Charlieho prax je anatomicky založená a vychádza z biomechaniky so silným dôrazom na dynamiku, jasnosť, prepojenosť a rytmus. Hodina sa postupne vyvíja od skúmania jednoduchých biomechanických princípov k zložitejším a expanzívnejším pohybovým vzorcom. Účastníci budú experimentovať s tým, ako kultivovať a transformovať energiu s účinnosťou a kontrolou, so zameraním na tensegritu a vzájomnú prepojenosť tela. Dôraz sa kladie na skupinovú prepojenosť, pohybovú integritu a asertívne rozhodnutia prostredníctvom rôznych pohybových cvičení, improvizácií a tvorivých úloh. Nad rámec „tradičného“ súčasného tanca jeho hodiny integrujú aplikáciu poznatkov, ktoré si osvojil počas štúdia a praxe v oblasti ľudskej biomechaniky, športovej terapie, pohybovej rehabilitácie, myofasciálneho uvoľňovania/fasciálnej terapie, anatómie, fyziológie a funkčnej medicíny. Charlie tieto prvky zahŕňa nielen do svojho prístupu k hodine, ale aj tým, že sa delí o kľúčové stratégie a cvičenia na odstránenie nerovnováhy v tele a kultivovanie pohody.

Tam, kde je pozornosť, prúdi energia. Workshop Milana Tomášika Poetické telo predstavuje telo, ktoré je plne prítomné, živé a zapojené. Ide o nepretržitú, pohlcujúcu prax, ktorá čerpá z inkluzívnych prístupov a techník, ako je súčasný tanec, improvizácia a kompozícia. Zahŕňa koncept tela ako nástroja alebo média schopného vyjadriť a stelesniť rozmanité pohybové kvality, rytmus, napätie, emócie. Poetické telo je o schopnosti vykonať akúkoľvek požadovanú činnosť naplno, vášnivo a s ľahkosťou. Akciu prinášame prebudením tela a mysle prostredníctvom rôznych fyzických hier, naladením tela na moment, priestor, prepojením so sebou samým a prostredím. Milan rád vytvára priateľskú atmosféru, v ktorej rešpektujeme odlišnosti a živíme individualitu. V takejto atmosfére je potenciál učenia sa obrovský a aj ten najzložitejší pohyb sa zdá byť jednoduchý. Ponúka holistický prístup k tancu, v ktorom sa prelína nácvik spontánneho a stanoveného pohybu, technika sa stretáva s vášňou a prioritou je pohoda. Dôraz kladie na rytmus a muzikálnosť, ale pozornosť venuje aj artikulácii jednotlivých častí tela, precíznemu prevedeniu pohybu, práci nôh, skokom a otočkám. Prevedie vás skúmaním kontrastných pohybových kvalít, ako je rozsah napätia tela, a budete skúmať spojenie medzi emóciami a pohybom. Milan vyučuje už viac ako dvadsať rokov a jeho prax sa rozvíja, prepája a vzájomne ovplyvňuje okolo choreografického, tanečného a pedagogického remesla.

 

Harmonogram:

Sobota 26. augusta 2023: 9:00 – 12:00 hod.
Nedeľa 27. augusta 2023: 9:00 – 12:00 hod.

Cena: 30€ za dvojdňový workshop. Platba na mieste.

Pre viac informácií a rezerváciu miest kontaktujte production@studiotanca.sk


 

Charlie Brittain (UK)

Charlie je dramaturg, ktorého vášňou je umožniť ostatným, aby prevzali zodpovednosť za svoju prax a presadzovali svoje hodnoty prostredníctvom tanca. Jeho prax sa odvíja od jeho práce tanečníka, choreografa, učiteľa. Charlie absolvoval profesionálny vzdelávací program „Artist in Process“ na Experimentálnej tanečnej akadémii v Salzburgu (AT), odbor choreografia. Absolvoval profesionálny tanečný kurz na Tring Park School for the Performing Arts (UK), formálne vzdelávanie začal v Centre pre pokročilý tréning, London Contemporary Dance School a bol zakladajúcim členom English National Ballet Youth Company.

 

Milan Tomášik (SK, SLO)

Milan je choreograf, performer, pedagóg a umelecký riaditeľ pôsobiaci na medzinárodnej úrovni v oblasti tanečného a scénického umenia. Absolvoval Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (SK), Vysokú školu múzických umení v Bratislave (SK), Moving Academy for Performing Arts (NL) a P.A.R.T.S. (BE), ktorú vedie Anna Teresa de Keersmaeker. V súčasnosti navštevuje magisterský program Contemporary Choreographic Practices na Alma Mater Europaea (SLO).
Milan profesionálne vystupuje už dvadsať rokov, spolupracuje s umelcami z celej Európy. Je spoluzakladateľom tanečného kolektívu Les SlovaKs, s ktorým vytvoril a uviedol tri diela. Prvým dielom je Opening Night (2007), ďalej Journey Home (2009) a Fragments (2012). V minulosti už s Divadlom Štúdio tanca spolupracoval ako choreograf diel Veselosti minulosti a Besi.