Workshop 2 v 1: Charlie Brittain & Milan Tomášik
15. októbra 2023
Horror Vacui: hravý priestor pre dospelých aj deti
16. októbra 2023
Workshop 2 v 1: Charlie Brittain & Milan Tomášik
15. októbra 2023
Horror Vacui: hravý priestor pre dospelých aj deti
16. októbra 2023

Work in progress: diváci, zapojte sa do tvorivého procesu!

Work in progress (rozpracované dielo) je predstavením, ktoré sa uvádza v určitom štádiu vývoja. V Divadle Štúdio tanca po uvedení work in progress nasleduje verejná diskusia so zámerom získať spätnú väzbu od vás, našich divákov. Tá potom inšpiruje ďalší vývoj diela.

Prečo je work in progress dôležitý pre umelcov a divákov?

* Tvoriví partneri: Diváci majú možnosť vidieť predstavenie v rôznych štádiách vývoja. Publikum sa stáva aktívnym účastníkom a tvorivým partnerom umelcov. Reakcie a spätná väzba divákov môžu mať veľký vplyv na ďalší vývoj diela. Tým, že sa diváci zapájajú do procesu tvorby, vzniká vzájomné angažované puto a rešpekt.
* Nový vietor: Predstavenie v rozpracovanom štádiu umožňuje umelcom získať nové perspektívy a názory od divákov. Diváci môžu do rozpracovaného diela vniesť čerstvý pohľad a myšlienky.
* Kvalita diela: Umelci môžu získať konkrétne a konštruktívne názory, ktoré im pomôžu identifikovať silné stránky diela. A tiež oblasti, ktoré až tak nefungujú. Spätná väzba môže viesť k úpravám, prispôsobeniam a vylepšeniam. Diskusia tiež pomáha divákom lepšie pochopiť umelecký zámer a význam diela.
* Komunitná väzba: Zapojení diváci vytvárajú silnejšiu väzbu medzi umelcami a komunitou. Spolupráca v tvorivom procese divákom prináša možnosť spoznať umelcov bližšie. A umelcom zase spoznať lepšie svojich divákov. Work in progress posilňuje dôveru a vernosť divákov voči súboru a umožňuje umelcom lepšie pochopiť potreby a očakávania svojho publika.

Pravidelné uvádzanie work in progress je pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca a našich rezidentov/rezidentky spôsobom, ako sa navzájom zblížiť. Otvorenosť umelcov voči spätnej väzbe divákov totiž umožňuje dielu rásť a vyvíjať sa.

Tam, kde je pozornosť, prúdi energia. Workshop Milana Tomášika Poetické telo predstavuje telo, ktoré je plne prítomné, živé a zapojené. Ide o nepretržitú, pohlcujúcu prax, ktorá čerpá z inkluzívnych prístupov a techník, ako je súčasný tanec, improvizácia a kompozícia. Zahŕňa koncept tela ako nástroja alebo média schopného vyjadriť a stelesniť rozmanité pohybové kvality, rytmus, napätie, emócie. Poetické telo je o schopnosti vykonať akúkoľvek požadovanú činnosť naplno, vášnivo a s ľahkosťou. Akciu prinášame prebudením tela a mysle prostredníctvom rôznych fyzických hier, naladením tela na moment, priestor, prepojením so sebou samým a prostredím. Milan rád vytvára priateľskú atmosféru, v ktorej rešpektujeme odlišnosti a živíme individualitu. V takejto atmosfére je potenciál učenia sa obrovský a aj ten najzložitejší pohyb sa zdá byť jednoduchý. Ponúka holistický prístup k tancu, v ktorom sa prelína nácvik spontánneho a stanoveného pohybu, technika sa stretáva s vášňou a prioritou je pohoda. Dôraz kladie na rytmus a muzikálnosť, ale pozornosť venuje aj artikulácii jednotlivých častí tela, precíznemu prevedeniu pohybu, práci nôh, skokom a otočkám. Prevedie vás skúmaním kontrastných pohybových kvalít, ako je rozsah napätia tela, a budete skúmať spojenie medzi emóciami a pohybom. Milan vyučuje už viac ako dvadsať rokov a jeho prax sa rozvíja, prepája a vzájomne ovplyvňuje okolo choreografického, tanečného a pedagogického remesla.

 

Harmonogram:

Sobota 26. augusta 2023: 9:00 – 12:00 hod.
Nedeľa 27. augusta 2023: 9:00 – 12:00 hod.

Cena: 30€ za dvojdňový workshop. Platba na mieste.

Pre viac informácií a rezerváciu miest kontaktujte production@studiotanca.sk

Charlie Brittain (UK)

Charlie je dramaturg, ktorého vášňou je umožniť ostatným, aby prevzali zodpovednosť za svoju prax a presadzovali svoje hodnoty prostredníctvom tanca. Jeho prax sa odvíja od jeho práce tanečníka, choreografa, učiteľa. Charlie absolvoval profesionálny vzdelávací program „Artist in Process“ na Experimentálnej tanečnej akadémii v Salzburgu (AT), odbor choreografia. Absolvoval profesionálny tanečný kurz na Tring Park School for the Performing Arts (UK), formálne vzdelávanie začal v Centre pre pokročilý tréning, London Contemporary Dance School a bol zakladajúcim členom English National Ballet Youth Company.

 

Milan Tomášik (SK, SLO)

Milan je choreograf, performer, pedagóg a umelecký riaditeľ pôsobiaci na medzinárodnej úrovni v oblasti tanečného a scénického umenia. Absolvoval Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (SK), Vysokú školu múzických umení v Bratislave (SK), Moving Academy for Performing Arts (NL) a P.A.R.T.S. (BE), ktorú vedie Anna Teresa de Keersmaeker. V súčasnosti navštevuje magisterský program Contemporary Choreographic Practices na Alma Mater Europaea (SLO).
Milan profesionálne vystupuje už dvadsať rokov, spolupracuje s umelcami z celej Európy. Je spoluzakladateľom tanečného kolektívu Les SlovaKs, s ktorým vytvoril a uviedol tri diela. Prvým dielom je Opening Night (2007), ďalej Journey Home (2009) a Fragments (2012). V minulosti už s Divadlom Štúdio tanca spolupracoval ako choreograf diel Veselosti minulosti a Besi.