Horror Vacui: hravý priestor pre dospelých aj deti
16. októbra 2023
Čo je to tá slovenská kultúra?
9. novembra 2023
Horror Vacui: hravý priestor pre dospelých aj deti
16. októbra 2023
Čo je to tá slovenská kultúra?
9. novembra 2023

Nie sme v tom sami: PR konferencie v DŠT sa zúčastnilo viac ako 30 kultúrnych organizácií

PR a marketing v kultúre je téma, ktorá do priestorov Divadla Štúdia tanca prilákala takmer 60 kultúrnych pracovníkov. Konferencia s podtitulom Nebuďme v tom sami! sa konala 18. októbra. Zvedaví a otvorení účastníci podujatia sa zapojili do diskusie, vypočuli si 3 prednášky od dlhoročných a skúsených kultúrnych marketérov a spoločne sa rozprávali, vymieňali si inšpirácie - po našom, “sieťkovali sa”.

Propagácia kultúry má svoje špecifické úskalia. Predaj, budovanie značky a obsah v kultúre sú náročnejšie, keďže pozície PR a marketing sú často obsadzované jedným, prípadne pol človekom. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo PR manažérka Veronika Chrienová prišla s nápadom zorganizovať konferenciu pre PRistov a marketérov v kultúre. Spoločné stretnutie, zdieľanie know-how a zoznámenie sa so spôsobmi a stratégiami ostatných kultúrnych organizácií je cestou, ako túto prácu zefektívniť a tvoriť funkčné kampane. Skvelým prínosom konferencie bola rôznorodosť jej účastníkov: vzdelávať a “sieťkovať sa” neprišli len divadlá, ale aj kultúrne centrá, mestské kultúrne strediská, oddelenia kultúry či hudobné kluby.

Program konferencie odštartoval divadelný dramaturg Juraj Hubinák s key note speech. Pripojil sa k z Islandu, kde momentálne vedie svoju vlastnú marketingovú agentúru. V prezentácii sa zameral na princípy harmónie na marketingovom oddelení v akejkoľvek kultúrnej organizácii. Nasledovala diskusia na téme Komunikácia v kultúre: spôsoby a stratégie, ktorej sa zúčastnili: marketingová riaditeľka Divadla Jána Palárika Katarína Čučková, spolumajiteľ kaviarne a priestoru Výklad Tomáš Nagy, tvorca kampaní na sociálnych sieťach Damián Hamada a Róbert Slovák – zakladateľ a riaditeľ agentúry Slovak & Friends, spoluzakladateľ Výzvy k ľudskosti, autor knihy Viac ako reklama, a mnoho ďalšieho. V rámci diskusie sme prebrali témy obsahu, vizuálu, spôsobov propagácie podujatí v online aj offline priestore.

Poobede nasledovali 3 interaktívne prednášky.
Workshop Content alebo obsažne o obsahu s Damiánom Hamadom priniesol množstvo otázok (a odpovedí) o tom, ako efektívne využívať nástroje sociálnych sietí. Tomáš Nagy na príklade svojej kaviarne Výklad ukázal, aké dôležité je byť konzistentný v brandingu a vizuálnej komunikácii. Róbert Slovák vytvoril množstvo výnimočných kampaní pre kultúru a umenie. Svojou inšpiratívnou prednáškou dokázal, že emócia vytvára funkčnú reklamu.

Prvá konferencia v Divadle Štúdio tanca teda okrem svojej splnenej funkcie priniesla aj chuť pokračovať vo vzdelávaní kultúrnych manažérov. Lucia Kašiarová, riaditeľka divadla sa zaviazala k ďalším akciám tohto typu. „Tešíme sa na ďalšie stretnutia a “sieťkovania”.

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju, nášmu zriadovatelovi, za finančnú podporu konferencie. A za to, že tento typ aktivity považuje za dôležitý.