Foto - Marek Jančúch
Ako jediná slovenská organizácia sme súčasťou European Dance Development Network
15. februára 2024
Kultúra nie je nebezpečná!
29. apríla 2024
Foto - Marek Jančúch
Ako jediná slovenská organizácia sme súčasťou European Dance Development Network
15. februára 2024
Kultúra nie je nebezpečná!
29. apríla 2024

Škola diváka: Korene a vetvy

Slová "divák" a "spectator" majú hlboké korene. Ich dualistická povaha zahŕňa pasívne (alebo aktívne?) pozorovanie, ale aj očakávanie, predstavivosť a zvedavosť. Vo svete umenia je úloha diváka viac než len prijímanie; je to tvorivý akt.

Trochu etymológie

Aké korene má slovo DIVÁCTVO? Dívať sa, diviť sa, divný div?

Sú to aktívne alebo pasívne činnosti?

A čo slovo SPECTATOR? expectare (očakávať), spectare (pozorovať).

Pozorovanie aj očakávanie sa dajú trénovať a vycibriť. Postupným uvedomovaním si svojej úlohy ako diváka / diváčky, premýšľaním o svojom vnímaní, pocitoch a o pozorovanom diele si dokážeme vycvičiť svoje divácke oko a myseľ. A to je pre súčasné umenie dôležité a kľúčové.

Aká je úloha diváctva?

Diváci, rovnako ako umelci, majú moc nad tým, ako vnímajú a chápu umenie. Ich schopnosť vytvoriť vlastnú báseň z každého zážitku prináša hĺbku a bohatstvo do umenia. Ich participácia je mostom medzi svetom na pódiu a svetom v hľadisku.

Trochu histórie

História diváka sa líši podľa kultúry a obdobia. Od starovekých gréckych divadelných hier, kde boli diváci aktívnymi účastníkmi, až po moderné interaktívne formáty predstavení, úloha diváka sa neustále mení. Je to pohyb medzi pasívnym pozorovaním a aktívnym zapojením, medzi zdanlivou vzdialenosťou a intenzívnym zážitkom.

Starogrécke drámy sú na maľbách zobrazené s divákmi, ktorí kráčajú, stoja, mávajú rukami, čo naznačuje veľmi aktívne a angažované publikum.

Počas alžbetínskej éry divadla mali diváci veľmi aktívnu úlohu v hre, keďže ich reakcie a komentáre boli vyhrotené a publikum sa veľmi vášnivo zapájalo do príbehov, podporovalo svojich hrdinov a opovrhovalo zloduchmi.

Pokiaľ ide o tanec, kodifikácia baletu a neskôr rôznych štýlov moderného tanca odsunula publikum do oveľa pasívnejšej úlohy a vzdialenosť medzi divákmi a dielom sa zväčšila. Reakcie publika už neboli vítané a prevládala frontalita.

Súčasná doba vrátila tvorcov k hľadaniu interakcie s divákom a môžeme vidieť čoraz viac interaktívnych formátov predstavení, rôzne prístupy k tomu, aká môže byť úloha diváka, a posun v potrebe participatívnejšej účasti publika.

Profil diváctva

Rôzne typy divákov majú rôzne motivácie a očakávania. Od analytických pozorovateľov po emocionálnych sprievodcov, každý z nich prispieva k pestrosti umenia. Ich rôznorodosť a adaptabilita robia z každého predstavenia jedinečný zážitok.

Diváci môžu mať mnoho motivácií a tvárí, dnes môžu byť jedni a zajtra druhí.

Pod jedným profilom sa môžu skrývať stovky nuáns, ale je možné vytvoriť kategórie na lepšiu analýzu /pochopenie našich reakcií na umelecký akt.

Rôzne typy divákov:

  • Analytický: Kritický, analytický, orientovaný na detail, zvedavý, otvorený, vynaliezavý, skeptický, kreatívny, znalý.
  • Emocionálny: Subjektívny, reaktívny, intuitívny, empatický.
  • Racionálny: Imaginatívny, logický, racionálny, vynaliezavý, znalý.
  • Kritický: Argumentačný, analytický, hĺbavý, reflexívny, posudzujúci.
  • Politický: Zodpovedný, angažovaný, zainteresovaný, reaktívny, reflexívny.
  • Emancipovaný / Zbehlý: Aktívny, vnímavý, prispôsobivý, znalý.

Nezabudnite, že rôznym typom diváka môžete byť nie len v čase, ale dokonca aj počas jedného predstavenia. Pozorujte svoje reakcie, a to vám pomôže lepšie pochopiť svoje vnímanie umeleckého diela.