Hľadáme produkčnú/ého a účtovníka/čku
13. februára 2024
Škola diváka: Korene a vetvy
1. marca 2024
Hľadáme produkčnú/ého a účtovníka/čku
13. februára 2024
Škola diváka: Korene a vetvy
1. marca 2024

Ako jediná slovenská organizácia sme súčasťou European Dance Development Network

Divadlo Štúdio tanca získalo členstvo v European Dance Development Network (EDN), čím sa stalo jedinou slovenskou organizáciou v tejto prestížnej európskej kultúrnej sieti zameranej na rozvoj súčasného tanca.

Slovenská tanečná komunita má vďaka Divadlu Štúdio tanca prvýkrát hlas v EDN. Tento krok znamená nielen zvýšenie kredibility voči lokálnym a medzinárodným partnerom, ale aj príležitosť posunúť slovenský tanec na medzinárodnú úroveň. DŠT sa tak priblížilo k svojmu cieľu stať sa styčným bodom tanečnej scény na Slovensku.

Divadlo Štúdio tanca sa členstvom zaradilo medzi renomované európske inštitúcie ako The Place z Londýna, Tanec Praha a Tanzquartier Wien z Rakúska.

Naším cieľom nie je len predaj a produkcia predstavení, ale aj šírenie tanečnej kultúry prostredníctvom projektov ako sú rezidenčné pobyty, vzdelávacie aktivity, festivaly a rozvoj publika. To bolo jedným z hlavných kritérií prijatia do EDN. Aktívna účasť v EDN prinesie prospech celej slovenskej tanečnej komunite,“ povedala riaditeľka Divadla Štúdio tanca Lucia Kašiarová.

Členstvo v EDN je pre Divadlo Štúdio tanca možnosťou prinášať vlastné podnety do diskusie s partnermi, ako sú napríklad aktuálne témy cenzúry či zneužívania moci. DŠT tak zastúpi slovenskú tanečnú a umeleckú scénu v medzinárodnej sieti. 

Jedným z hlavných cieľov členstva v EDN je zapojenie sa do medzinárodných projektov a hľadanie partnerov na spoluprácu a podporu financovania. Divadlo Štúdio tanca má takisto možnosť účasti na európskych projektoch organizovaných EDN, čo posilní jeho postavenie na medzinárodnej tanečnej scéne.

O členstvo sa Divadlo Štúdio tanca pod vedením Lucie Kašiarovej snažilo od roku 2022 “Sme radi, že sa nám to podarilo práve v roku 25. výročia založenia divadla,”  doplnila L. Kašiarová s tým, že hlavné oslavy založenia DŠT sa uskutočnia v septembri 2024. 

———

European Dance Development Network (EDN) je medzinárodná platforma, ktorá prepája inštitúcie z oblasti tanca z rôznych krajín kontinentu. Cieľom EDN je poskytnúť svojim členom prístup k aktuálnym trendom a diskusiám v európskom tanečnom priemysle a podporiť spoluprácu a výmenu skúseností medzi tanečníkmi a organizáciami z rôznych kultúrnych prostredí.