At the horizon of no return / Na horizonte bez návratu
11. novembra 2023
Súčasný čo?
13. novembra 2023
Premiéra 16. a 17. 12. 2022

Horror Vacui

Horror Vacui vznikalo v Divadle Štúdio tanca v decembri 2022. Je to unikátne dielo založené na metódach reuse (znovupoužitie) a recycle (recyklácia) umenia.

Tieto metódy sú možno vo svete už dobre známe, no na Slovensku ide najmä v súvislosti so súčasným tancom o ojedinelosť.

Horror Vacui je teda akousi spleťou troch diel zoskupenia Amplio Espectro. Jeho členom je Arturo Lugo, scénograf a choreograf, ktorý v priebehu niekoľkých týždňov strávených v DŠT s naším umeleckým tímom položil základy Horror Vacui. Prečo základy? Pretože Horror Vacui je tzv. open source dielo, ktoré môžeme a budeme ďalej rozvíjať a prispôsobovať podľa potrieb priestoru, divákov, tanečníkov…dalo by sa povedať, že nikdy neuvidíte to isté Horror Vacui. Pokojne to teda môžete vidieť mnohokrát.

Čo môžete od Horror Vacui očakávať?

Farebné prostredie, pekné objekty a zábavu. Vrelo odporúčame plne sa zapojiť, ísť do priestoru, vyzuť si topánky a zažiť to. Horror Vacui nie je dielo, ktoré by ste mali len pozorovať z miesta. Odpútajte sa od konvenčných pravidiel správania sa v divadelnej sále. Zoberte kamošky, kamošov, rodinu, deti a spoločne si to zažite. Choďte medzi objekty, medzi telá, pozorujte zblízka, z diaľky, siahnite na predmety a uvažujte, ako sa cítite v súvislosti s nimi a s priestorom okolo vás. Nechajte si rozviať vlasy, keď okolo vás prebehne tanečník/čka. Staňte sa aktérom, súčasťou priestoru a diania okolo vás. 

Dĺžka predstavenia: 45 minút
Inscenácia je vhodná pre deti od 3 rokov

Umelecký tím

 Arturo Lugo – Amplio Espectro
/ Koncept a choreografia
tun_projekt_studio / Kostýmy a scénografia
Arturo Lugo, Andrej Fábik / Svetelný dizajn
Santiago Blaum / Hudba

Účinkujú (tím DŠT)

Tibor Trulik
Michaela Mirtová
Diego Álvarez Sanóu
Indira Chamalé Ortiz
Cindy Ng

O Amplio Espectro

Ide o transdisciplinárny projekt, ktorý vytvorili na jeseň 2013 v Mexico City Joshua Sanchéz, Valentina Ayluardo a Arturo Lugo. Projekt sa snaží budovať kreatívne procesy, ktoré skúmajú možnosti tela, pohybu, obrazu, predmetov a priestorov z rôznych perspektív a jazykov. Tím  Amplio Espectro je rôznorodý a preto aj ich projekty intuitívnym, reflexívnym a vzdelávacím spôsobom prechádzajú rôznymi disciplínami. Od roku 2013 Amplio Espectro vytvára diela v rôznych formách spolupráce a tvorivých procesov; performance, inštalácie, grafické intervencie, fotografie, video a inštalácie priestorov prezentované v rôznych priestoroch na národnej a medzinárodnej úrovni ako Aura Dance Festival (Litva), Museo Jumex (Mexiko), Internationales Zentrum für Tanz und Bewegungskunst fabrik Potsdam (Nemecko) či Festival Onésimo González (Mexiko).

Arturo Lugo

Absolvoval Centro de Educación Artística „Luis Spota Saavedra“ a Escuela Profesional de Danza de Mazatlán EPDM, bol súčasťou Diplomado Interacciones v meste Oaxaca, bol štipendistom Fondo Nacional de Cultura y Artes (FONCA) 2011 -2012. Získal štipendium od Akademie der Künste, aby mohol byť súčasťou programu Young Academy 2017-2018 v Berlíne v Nemecku.

Od roku 2011 pracoval ako performer, umelecký riaditeľ, kostýmový výtvarník a svetelný dizajnér pre rôzne umelecké projekty v Mexiku, Nemecku a Spojených štátoch. Od roku 2013 tvorí a umelecky spolurežíruje projekt Amplio Espectro, kultúrnu organizáciu LA SANTA CULPA a od roku 2014 ateliér tun_projekt. Arturo Lugo tiež koordinuje laboratórium ATLAS /mapy- obrazy a pohyb/, kde tiež vyučuje.

Od roku 2014 je súčasťou tvorivého tímu a producentom MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU MÚZICKÝCH UMENÍ Cuatro x Cuatro: FESTIVAL4x4 v réžii Shanti Vera v Mexiku.

Spolupráca Artura Luga a Divadla Štúdia tanca je pre nás dôležitá, lebo:

1) Pracuje spôsobom „open source“ – t.j. „vlastníctvo“ diela neprináleží konkrétnemu človeku či kolektívu, ale je rovnako „majetkom“ všetkých. Rovnakým spôsobom, ako býva neuchopiteľná a nevystopovateľná inšpirácia a ovplyvňovanie (sa), aj autorstvo umenia môže byť problematické. V DŠT veríme, že z umenia pramení poznanie, ktoré by malo byť dostupné rovnako pre všetkých bez rozdielu. Práve týmto predstavením chceme na spomínanú skutočnosť upozorniť a zároveň ponúknuť princíp spoločného zdieľania ako alternatívne východisko pre viaceré otázky človeka a spoločnosti.

2) Na pozadí mnohých simultánne prebiehajúcich kríz v (post) covidovej dobe je volanie po ekologickosti a udržateľnosti stále hlasnejšie a svet umenia v tom nie je výnimkou. Tvorbu diela Horror Vacui spolu s našim umeleckým súborom bude mať z najväčšej miery na starosti Arturo Lugo – jeden umelec, ktorý okrem choreografie bude zodpovedný aj za adaptáciu svetelného dizajnu, scénografie a kostýmov z pôvodných predstavení s podporou nášho technického a produkčného tímu bez nutnosti procestovania ďalších zaoceánskych spolutvorcov. Celý proces sa tak stáva ekologicky šetrnejším. Systém re-use nám predstaví recyklované nápady kolektívu Amplio Espectro z minulosti (v našom kontexte neznáme), z ktorých vytvoríme nový celok.

3) Dielo Horror Vacui v sebe nesie prvky umeleckej inštalácie, divadla objektu, súčasného tanca, a pracuje s nimi rovnocenne v horizontálnej rovine. Výsledný tvar sa teda rovnako prihovára návštevníkom galérií, priaznivcom postdramatického a vizuálneho divadla, ako aj pohybového umenia. Prácou s rôznymi médiami súčasne chceme inšpirovať transdisciplinárny dialóg a podnietiť vzájomnú spoluprácu umeleckých sfér. V Banskej Bystrici majú domov tvorcovia z rôznych umeleckých oblastí, dielo Horror Vacui vytvorí križovatku pre ich vzájomné vnímanie sa.

Horror Vacui - trailer

Prehrať video

Podujatie sa koná z finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja..

Divadlo Štúdio tanca

Naše ďalšie
predstavenia