Tanečne o Alžbete Gwerkovej: Divadlo Štúdio tanca v Banskej Štiavnici
15. októbra 2023
Tanečne o Alžbete Gwerkovej: Divadlo Štúdio tanca v Banskej Štiavnici
15. októbra 2023

Rezdenčné pobyty posúvajú nás, umelcov a aj našu komunitu a divákov

Prečo poskytujeme svoje priestory umelcom na absolovanie rezidenčných pobytov?

✅ Chceme sa prepájať s umelcami a poskytovať im technické a priestorové zázemie na ich rozvoj v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.
✅ Okrem technicky vybaveného priestoru poskytujeme aj odbornú podporu potrebnú na kultiváciu vlastnej praxe a sebarozvoj.
✅ Rezidenčné programy nám tiež prinášajú nové inšpirácie, ktoré prichádzajú so svojským prístupom každého umelca.
✅ Podporujeme tak tiež nezávislý sektor a poskytujeme nášmu publiku možnosť konfrontácie s našou tvorbou.
✅ Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť.

Rezidenčný program Divadla Štúdio tanca je v roku 2023 rozdelený do viacerých sekcií tak, aby pokrýval potreby umelcov zo Slovenska aj zahraničia, zaujal etablované skupiny, ale aj začínajúcich umelcov.

👇Tento rok už u nás v rámci rezidenčného programu boli napríklad:
🇭🇰 Cola Ho Lok Yee (výstup z rezidencie bola work in progress ukážka Emma’s Jaw)
🇮🇹 Isabel Paladin (výstupom z rezidencie bola WIP ukážka Come Verde ongoing)
🇸🇰 Priekopník Veverička (prepojenie zahraničného a SK umelca)
🇸🇰 SomaLab (Katka Truliková a Anka Sedláčková prezentovali prístup Body-Mind Centering®)
🇩🇪 Jonas Frey (rezidencia zaoberajúca sa vzťahom medzi performermi a publikom)