Quake
15. júna 2024
Premiéra 5. 5. 2023

Quake / archive

Formát QUAKE prenáša Divadlo Štúdio tanca do nových, nedivadelných priestorov.

Ukazujeme, že tanec presahuje hranice svojej disciplíny, svojej domácej scény.

Quake sú kratšie formáty vytvorené priamo členmi umeleckého súboru divadla a vychádzajú z ich dramaturgického a choreografického konceptu.

 

Dĺžka predstavenia: 15+ min.
Inscenácia je vhodná pre deti od 6 rokov.

Tibor Trulik // MaD (účinkujú: Michaela Mirtová a Diego Álvarez Sanóu)

Priestor ako intímna zóna, miesto hry, konfliktu, lásky. Ako v ňom na seba navzájom pôsobíme? Čo sa stane s našou individualitou, s naším prežívaním a existenciou s príchodom novej životnej energie? Dvaja ľudia vytvárajú novú dynamiku, ktorá sa postupne stáva nemennou súčasťou vyhraneného bytia. MaD sa zaoberá otázkami partnerstva, spolunažívania a zmenami v jednotlivých priestoroch individuálneho života, ktoré nevyhnutne s blízkosťou tiel prichádzajú.

Tibor Trulik // Interaktívna lopta (sólo)

Tanečné dielo využíva loptu ako symbol našej planéty, ktorý slúži na dosiahnutie spolupráce a intergalaktického stretnutia. Lopta túži po hre, komunikácii a spájaní, s cieľom vytvoriť lepšie miesto na Zemi. Choreografia zdôrazňuje hravosť, otvorenosť a spontánnosť. Lopta slúži na prepojenie a vytvorenie lepšieho porozumenia medzi svetmi. Interaktívna lopta inšpiruje k spolupráci a komunikácii a prináša posolstvo nádeje pre lepšiu budúcnosť planéty.

Indira Chamalé // Oquedad (sólo)

Zviera v meste je konfrontované so smrťou celý svoj život. Smrť ovplyvňuje jeho fyzické a emocionálne premeny. Po prekonaní smútku sa znovu vynorí pocit slobody a vytvorí nový impulz. Práve tam, medzi žeravými uhlíkmi, blatom alebo dokonca asfaltom môže kvitnúť kvet. Oquedad je fyzický výskum založený na opakovaní, ktorý sa snaží vytvoriť pohybové, priestorové a rytmické kódy. Používa písaný a hovorený text (či už vytvorený autorsky alebo nie) ako zdroj pre rozvoj fyzickosti, performatívnosti a konštrukcie príbehu. Smútenie je proces, ktorým sa učíme zabudnúť. Je to zážitok, v ktorom sa učíme s vďakou a bez bolesti spomínať na spoločný život s niekým, kto nás pri svojom odchode vyzýva zmeniť spôsob života. Bezcenný je život. Život je bezcenný. Začína plačom a plačom končí.

Quake / archive - trailer

Prehrať video

Podujatie sa koná z finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Divadlo Štúdio tanca

Naše ďalšie predstavenia