Punk Pajama Party
9. októbra 2023
Jumble
11. októbra 2023
Premiéra 6.2. a 21.5.2021

Besi

Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativizovaných hodnôt?

Inscenácia Besi hľadá krásu, no všíma si aj ošklivosť a besov v nás, ktorí sú schopní ju deštruovať.

Tvorcovia pracujú s rôznorodými inšpiráciami (pohyb, literatúra, estetika), ktoré umne pretavujú do kompaktného tanečného diela. Choreograf Milan Tomášik nadväzuje na svoje bohaté skúsenosti (aj s prácou v našom divadle) a jeho typický umelecký rukopis v spojení s medzinárodným umeleckým súborom je zárukou umeleckého zážitku.

Inšpiračným zdrojom k inscenácii Besi sa pre tvorcov stala téma krásy. V procese tvorby sa autori zamerali na historický vývin vnímania krásy a neskôr z toho vyplývajúce otázky: Ako chápeme krásu v súčasnosti? Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativizovaných hodnôt? Ovplyvňuje zmysel pre krásu fungovanie spoločnosti či medziľudské vzťahy? Z ďalších a ďalších podobných otázok a najmä z hľadania ich odpovedí vytvárajú autori tematickú mozaiku, ktorá je jadrom predstavenia. Inscenácie o kráse no tak isto o ošklivosti, o besoch v nás, ktoré sú schopné krásu deštruovať. Jednou z inšpirácií sa pre tvorcov stala aj francúzska stredoveká básnická zbierka Román o ruži bohatá na metafory a alegorické obrazy, ktoré sa stali podnetnými pri vytváraní choregrafie a vizuálneho stvárnenia inscenácie.

 

Premiéra bola uvedená ako LIVE STREAM.

Umelecký tím

Milan Tomášik / choreografia
Jakub Mudrák / réžia, dramaturgia a hudba
Ivana Macková / scénografia a kostýmy
Ján Čief / svetelný dizajn

Účinkujú (tím DŠT)

Tibor Trulik (Slovensko)
Michaela Mirtová (Slovensko)
Jason Yap (Malajzia)
Bartosz Przybylski (Poľsko)
Julie Charalambidou (Cyprus)
Kristína Kollárová (Slovensko)

Besi - trailer

Prehrať video
Divadlo Štúdio tanca

Naše aktuálne predstavenia