GHOST/PRÍZRAK

Ako definujeme svojich vnútorných démonov?
A akú rolu zohrávajú v našom emocionálnom tele?

GHOST/PRÍZRAK

Choreografia_ Peter Mika
Hudba_ Peter Zagar
Svetelný dizajn_ Ján Čief

Interpretácia_ Tibor Trulik, Michaela Mirtová, Jason Yap, Julie Charlambidou, Laura Carolina Garcia, Bartosz Przybylski

Každého z nás prenasleduje nejaký prízrak. Niektoré prízraky nás samé navštevujú v noci, iné zas márne hľadáme celý život. Ich neviditeľná prítomnosť nás vedie k reálnej vízii a k úprimnému hľadaniu našej túžby. Podnecuje to najlepšie v nás, uchvacuje, ale aj zvádza a deštruuje.

 

Nechať sa zviesť? Či skúsiť uniknúť – aj tak bez možnosti skryť sa?

 

1. premiéra osláv 20.výročia založenia divadla.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.