Predstavenie

SKOK!: tanečná chuťovka s Yurim Korcom (#8/10)

DÁTUM

16.05.2024

ČAS

18:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

𝗢𝗰𝗵𝘂𝘁𝗻𝗮𝗷 𝘁𝗮𝗻𝗲𝗰 Yuriho Korca!
Príď sa rozhýbať na ôsmu tanečnú chuťovku s Yurim Korcom.
_________________________________________________________
Tanečné chuťovky sú otvorené tanečné hodiny, ktoré sú určené pre všetkých. Ich cieľom je priblížiť a ochutnať prácu, tvorbu a prístup rôznych tanečníkov a tanečníc. Počas otvorenej hodiny budú s nami zdieľať ich pohyb, ich energiu a dozviete sa viac o ich tvorivej činnosti.
Tanečné chuťovky sa budú konať raz za mesiac (vždy vo štvrtok, len nevieme ktorý:), od septembra 2023 do júna 2024.
O aktuálnom pláne vás budeme vždy včas informovať.

__________________________________________________________

Juraj Yuri Korec ako tanečník a choreograf pôsobil a spolupracoval s mnohými renomovanými tanečnými zoskupeniami, okrem iných cieLaroque/Helene Weinzierl, Cocoondance/Rafaele Giovanolla, Movoir/Stephanie Thiersch, Pablo Ventura Dance Company, Jean Abreu Dance. Je spoluautorom medzinárodne ocenených tanečných filmov: Deň (2004), Darkroom (2008) a VoiceS (2010). V súčasnosti uvádza svoje umelecké spolupráce doma aj medzinárodne pod značkou Yuri Korec & Co.
Aktuálne pripravuje dielo s pracovným názvom Príbeh (plánovaná premiéra jún 2024, NS Žilina). Predchádza mu séria umeleckých výskumov zameraných na telo ako výstavný artefakt v galerijnom prostredí.
V tvorbe tohto diela bude pokračovať aj počas umeleckého rezidenčného pobytu v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici (máj 2024).
Z ďalšej tvorby spomeňme multimediálne tanečné predstavenie Habitat (2010) premiérované v drážďanskej Semper Oper/Kleine Szene, sólo Zero (2013) v produkcii cieLaroque/Helene Weinzierl, dueto d-BODY-m (2017), ktoré má za sebou početné slovenské i zahraničné reprízy.
V roku 2018 Juraj úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Telo v kontexte tanečnej performancie. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Svoj doktorandský výskum v oblasti telesnosti a performancie zúročil v performatívnej prednáške Sólo nielen pre jedno telo (2018) a v sóle Nesólo (2018). Jeho dielo Habibi 2196-18 (2018) je novou verziou predstavenia Habibi Problem (2008, Cielaroque/Helene Weinzierl) tematizujúcom otázku ľudských práv. Posledné uvádzané celovečerné predstavenie Sapiens Territory (2020) pre 7 performerov*ky a jedného DJ bolo reprízované v početných adaptáciách a vybrané do hlavného programu Slovenskej tanečnej platformy (2021).
Juraj je aj terapeutom somatickej metódy Rolfing® a prvým Certified Advanced Rolfer® na Slovensku.

Podujatie je súčasťou projektu „O umení tela 2023/2024“. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupné: 5 € (platba na mieste v hotovosti)