Predstavenie

Škola diváka: Telo, politika a performance

DÁTUM

22.05.2024

ČAS

18:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

Škola diváka s hosťami Nelou H. Kornetovou a Jarom Viňarským (T.I.T.S.). Odporúčame všetkým, ktorí sa chcú pozrieť predstavenie T.I.T.S.: There is something in the air 23. mája v DŠT.

Naše telá nám pomáhajú orientovať sa v prostredí a jeho realite a zároveň definujú alebo určujú mnohé naše sociálne interakcie. Dá sa preto povedať, že telo je vo svojej podstate politické.

Téma tela, umenia a politiky je v súčasnom umení široko zastúpená a dôkladne preskúmaná. Nie každý tvorca zamýšľa, aby jeho dielo bolo politické, a nie každé umenie vytvorené bez politických zámerov je apolitické.

Niekto dokonca tvrdí, že každé umenie je politické.

Táto Škola diváka má v úmysle otvoriť diskusiu na túto tému. Pomôžu nám s tým tvorcovia (Nela H. Kornetová a Jaro Viňarský), ktorí politickým implikáciám svojho umenia neuhýbajú, ale naopak, chopia sa ich s plnou vervou.

V rôznych momentoch našej histórie bolo telo kolonizované, potláčané, porušované, minimalizované, objektivizované, klasifikované. A je to práve umenie, ktoré sa v mnohých prípadoch hlasnejšie hlási o svoju autonómiu, slobodu a rozmanitosť. Chceme, aby naše publikum našlo spôsob, ako si to užiť, oceniť a reflektovať.

T.I.T.S. je nezávislá medzinárodná performatívna skupina, ktorá skúma možnosti hybridných divadelných foriem medzi hrou a choreografiou, zvukom, obrazom a telom, pričom často pracuje v nehierarchických konšteláciách s nápadmi rozvíjanými kolektívne. Všetky atmosférické audiovizuálne projekty sa sústreďujú okolo tela a tém, s ktorými sa diváci môžu inštinktívne stotožniť.

Nela H. Kornetová je nezávislá tvorkyňa a performerka pohybujúca sa na hranici performatívnych tanečno-divadelných foriem. Po absolvovaní JAMU (klauniáda, scénografia a filmový dizajn, 2010) a Nórskej divadelnej akadémie (herectvo, 2013) sa stala štipendistkou DanceWEB 2014 (Impulstanz, Viedeň). Kornetová je umeleckou vedúcou skupiny T.I.T.S. Pracujú s témami a inštinktívnymi emóciami, ktoré sa môžu priamo dotknúť diváka. V roku 2022 získala Kornetová Cenu Thálie a v roku 2020 Cenu Divadelných novín za predstavenie Badman v kategórii Alternatívne divadlo. 

Jaro Viňarský je tanečník, choreograf a performer. Choreografiu baletu a tanca študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii múzických umení v Prahe. Je držiteľom mnohých ocenení, napr. Ceny SAZKY za „Objav v tanci“, Cena diváka na Českej tanečnej platforme a prestížnej ceny THE BESSIES NEW YORK DANCE AND PERFORMING ARTS AWARD v kategórii „outstanding performer“.

Oceňované sú nielen jeho výkony, ale aj inscenácie, na ktorých spolupracoval s belgickou choreografkou Karine Ponties a českou režisérkou Petrou Tejnorovou. V roku 2011 založil občianske združenie SKOK! zamerané na propagáciu slovenského súčasného tanca a jeho sprístupnenie širokej verejnosti formou teoretických prednášok, workshopov a ďalších aktivít.