Predstavenie

Work in progress // Yuri Korec&co.: Príbeh

DÁTUM

24.05.2024

ČAS

18:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

Work in progress prezentácia diela, ktoré vzniká aj v Divadle Štúdio tanca v rámci Rezidenčného programu 2024.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Príbeh je pracovný názov nového choreografického diela Yuri Korec & Co. a polemickou hrou medzi príbehovosťou statického a pohybujúceho tela. 

Pri pohľade na telo si môže pozorovateľ či pozorovateľka vytvárať príbehovú os, ktorá začína otázkami – kde, čím a aké bolo telo, kým nezastalo a končí predpokladmi – ako, prečo a čo sa udeje, keď sa telo opäť pohne. Nad telom uviaznutým v okamihu nehybnosti sú minulosť a budúcnosť nástojčivo rozkročené a každou našou zmenou uhlu pohľadu naň, obrazne aj doslova, telo ako kúzelník mení naše predstavy o jeho pravdepodobnej minulosti a potenciálnej budúcnosti. 

Porozprávajme si príbeh o príbehu: Predvojnová avantgarda roztrhala príbeh a jeho mŕtvolu dala zožrať vojne. Neoavantgarda príbeh zrehabilitovala na príbeh, ktorý nemá Boha a gramatiku / dramatiku. Ako rozpráva tento príbeh tanec? Príbeh, ktorý ako barličku potrebuje človek, aby pochopil, že náš život má zmysel a jeho dielo váhu. Antipríbehový súčasný tanec rozpráva príbeh príbehom tela. Aké príbehy majú nové telá 21. storočia, v ktorom sa realita rozširuje virtualitou alebo sa virtualitou stáva. Naše nové telá sú reálne a zároveň virtuálne, dokonalé a krásne a zároveň vyhorené, žijúce v blahobyte a z inej perspektívy v chudobe, extrémne produktívne, no väčšinu času prokrastinujúce, aktívne v nehybnosti a pasívne v pohybe. 

Pri skúmaní tohto príbehu je našim inšpiračným zdrojom sci-fi román Liou Cch´-Sina – Problém troch telies. V chaotickej dobe je v tomto príbehu možné nechať telá slnkom dehydrovať, vysušené ich zrolovať a uskladniť ako plstené deky. V čase stability ich opätovne hydratovať. Vo formálnej stránke hľadáme v „príbehoch“ Nového románu ako literárneho smeru, ktorý príbeh vysušil na slnku, zroloval ho a číta ho ako Moebiovu pásku, ktorá sa nikde nezažína, nekončí a prelína sa, bez toho, aby nám dala jasný záver, príbeh, postavy – dôležitý je zážitok. A čo príbehy, ktorými nás kŕmia politický spin-doktori alebo príbehové hoaxy tvoriace paralelné reality? 

Nový projekt Yuri Korec & Co. má dve časti. Prvou je tvorba a prezentácia choreografického diela vytvoreného pre divadelné prostredie. Je tanečným kvintentom inšpirovaným nehybnosťou a pohybom tela. Druhou časťou projektu je vernisáž a putujúca výstava adaptovaného choreografického diela pre podmienky galerijnej exhibície.