Predstavenie

Heart Habitus na Dobrom trhu v Bratislave // zájazd

DÁTUM

20.04.2024

ČAS

14:00

MIESTO

Záhrada Malého evanjelického kostola

Zastavte sa na Dobrom trhu v Bratislave, na ktorom sa odprezentujeme v rámci priestoru Banskobystrického samosprávneho kraja – Za horami za dolami.

Cindy Ng // Heart Habitus (sólo)

Heart Habitus sa zaoberá myšlienkou, že aj telesné orgány majú návyky, ktoré budú nezvratné a nezmenené počas mnohých rokov, až kým ich nezasiahne smrť. Kladie si tiež otázky: Aký je to pocit, keď sa ocitnete v diere, ktorá tam predtým nebola? (napr. strach, úzkosť, nová povinnosť). Aký je to pocit, keď niečo napáda váš priestor? Habitus je jedným z najvplyvnejších konceptov francúzskeho sociológa a antropológa Pierra Bourdieu. Pozostáva z hexis (tendencia držať a používať svoje telo určitým spôsobom, napr. držanie tela alebo prízvuk reči), ako aj z abstraktnejších mentálnych návykov, schém vnímania, klasifikácie, oceňovania, cítenia, ako aj konania. Tieto schémy nie sú len zvyky. Umožňujú jednotlivcom nájsť nové riešenia bez premysleného uvažovania, založeného na ich vnútorných pocitoch a intuícii, o ktorých sa domnievame, že sú kolektívne a sociálne formované. Tieto postoje, spôsoby, vkus, morálna intuícia a zvyky majú vplyv na životné šance jednotlivca, takže habitus nie je štruktúrovaný len objektívnou minulou pozíciou jednotlivca v sociálnom prostredí, ale štruktúruje aj našu budúcu životnú cestu.