Predstavenie

Festival Tvorivé dni // Divadlo Štúdio tanca: QUAKES + Adrián Kobetič: Ako čítať predstavenie (prednáška)

DÁTUM

11.04.2024

ČAS

19:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

Quakes

Quake sú kratšie formáty vytvorené priamo členmi umeleckého súboru divadla a vychádzajú z ich dramaturgického a choreografického konceptu.

Tibor Trulik // MaD (účinkujú: Michaela Mirtová a Diego Álvarez Sanóu)
Priestor ako intímna zóna, miesto hry, konfliktu, lásky. Ako v ňom na seba navzájom pôsobíme? Čo sa stane s našou individualitou, s naším prežívaním a existenciou s príchodom novej životnej energie? Dvaja ľudia vytvárajú novú dynamiku, ktorá sa postupne stáva nemennou súčasťou vyhraneného bytia. MaD sa zaoberá otázkami partnerstva, spolunažívania a zmenami v jednotlivých priestoroch individuálneho života, ktoré nevyhnutne s blízkosťou tiel prichádzajú.

Cindy Ng // Heart Habitus (sólo)
Heart Habitus sa zaoberá myšlienkou, že aj telesné orgány majú návyky, ktoré budú nezvratné a nezmenené počas mnohých rokov, až kým ich nezasiahne smrť. Kladie si tiež otázky: Aký je to pocit, keď sa ocitnete v diere, ktorá tam predtým nebola? (napr. strach, úzkosť, nová povinnosť).
Aký je to pocit, keď niečo napáda váš priestor? Habitus je jedným z najvplyvnejších konceptov
francúzskeho sociológa a antropológa Pierra Bourdieu. Pozostáva z hexis (tendencia držať a používať svoje telo určitým spôsobom, napr. držanie tela alebo prízvuk reči), ako aj z abstraktnejších mentálnych návykov, schém vnímania, klasifikácie, oceňovania, cítenia, ako aj konania. Tieto schémy nie sú len zvyky. Umožňujú jednotlivcom nájsť nové riešenia bez premysleného uvažovania, založeného na ich vnútorných pocitoch a intuícii, o ktorých sa domnievame, že sú kolektívne a sociálne formované. Tieto postoje, spôsoby, vkus, morálna intuícia a zvyky majú vplyv na životné šance jednotlivca, takže habitus nie je štruktúrovaný len objektívnou minulou pozíciou jednotliv-
ca v sociálnom prostredí, ale štruktúruje aj našu budúcu životnú cestu.

Adrián Kobetič: Ako čítať predstavenie?

Súčasné umenie sa dnes zdá byť mnohým ľuďom akési nedostupné, ťažko zrozumiteľné. Je plné čudesných obrazov, nejasných pohybov, rušivých zvukov a ťažko zrozumiteľných tém. Ako keby bolo odťažité od bežných ľudí. Ale je to skutočne tak? Nie sú to náhodou len predsudky voči niečomu, čo je nám v skutočnosti omnoho bližšie ako by sa mohlo zdať? Nie je práve umenie jazyk, ktorý je univerzálny a prirodzený? V interaktívnom diskusnom formáte sa spoločne pokúsime zistiť, ako tomu je, či to naozaj nie sú iba stereotypy, formujúce náš názor na umenie. Našou spoločnou snahou bude naučiť sa na súčasné umenie otvorene pozerať, čítať ho a počúvať. Jednoducho ho zažiť. Ukážeme si, že to vyžaduje väčšie intelektuálne úsilie ako sme zvyknutí napríklad z masovokomunikačných médií, potom sa to však môže stať skutočnou zábavou a kultúrnym vyžitím.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

—-

Tvorivé dni / Festival novej tanečnej energie!

Počas 5 dní festivalu (nie len) pre študentov konzervatórií vám prinášame dávku tanečného umenia.

Pondelok 8.4. 2024 

19:00 Divadlo Štúdio tanca: re-member

Utorok 9.4. 2024

18:00 Odivo: Vnorená (v CNK Záhrada)
19:30 Neskorý zber: matter

Streda 10.4. 2024

18:00 Peter Bielik: Mentalita víťaza (prednáška)
19:00 Divadlo Štúdio tanca: Zlaté dno

Štvrtok 11.4. 2024

17:00 Nová tanečná energia (work in progress)
19:00 Divadlo Štúdio tanca: Quakes + Adrián Kobetič: Ako čítať predstavenie (prednáška)

Piatok 12.4. 2024

18:00 Nová tanečná energia