Michaela Mirtová

Michaela Mirtová
  • pochádza zo Žiliny
  • absolventka tanečného odboru Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
  • od r. 2016 najnovšia členka umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca
  • navštevovala tanečný súbor Lentilky v Žiline
  • počas štúdia sa zúčastnila Celoslovenskej súťaže konzervatórií v Nitre a medzinárodnej súťaži v Poľsku (Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny)
  • spolupracovala so Zuzanou Burianovou, Tomášom Nepšinským na rôznych tanečných projektoch a zúčastnila sa tvorivých workshopov s umelcami ako napríklad : Daniel Raček, Arnulfo Pardo Ravagli, Stanislava Vlčeková, Tomáš Danielis, Martina Nevistic, Karolína Hejnová, Martina Hajdyla Lacová
  • svoje pedagogické pôsobenie začala na SZUŠ Máše Haľamovej v Martine a SZUŠ Róberta Tatára v Banskej Bystrici
  • v divadle vedie Pilates cvičenia