Michaela Mirtová

Michaela Mirtová
  • pochádza zo Žiliny, kde odštartovala dnes už svoju 20 ročnú tanečnú cestu
  • navštevovala tanečný súbor Lentilky v Žiline
  • venovala sa štýlom disco dance, hip hop, street dance show, dance show a zároveň gymnastike a klasickému tancu
  • viacnásobná majsterka Slovenska a získala niekoľko medajlových umiestnení na majstrovstvách Európy a sveta (IDO)
  • absolventka tanečného odboru Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
  • počas štúdia sa zúčastnila Celoslovenskej súťaže konzervatórií v Nitre a medzinárodnej súťaži v Poľsku (Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny)
  • spolupracovala so Zuzanou Burianovou, Tomášom Nepšinským na rôznych tanečných projektoch a zúčastnila sa tvorivých workshopov s rôznymi umelcami
  • od r. 2016 je členkou umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca
  • svoje pedagogické skúsenosti začala rozvíjať v súbore Lentilky v Žiline, neskôr vyučovala tanec v niekoľkých súboroch na Slovensku a súkromných ZUŠ
  • dnes vedie kurzy pohybovej prípravy pre deti v divadle