Divadlo Štúdio tanca >
prihláste sa na odber newslettra:

Smernice

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK

V zmysle Smernice č. 003/2015/S UHK BBSK zverejňujeme meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.