Twins

Projekt TWINS dokazuje otvorenosť voči poetikám hosťujúcich choreografov i vlastnú sústredenosť na čoraz intímnejšie a hlbšie témy…

Twins

premiéra 6. a 7. aríl 2001

 

Twins – dve pôvodné tanečné inscenácie

 

HRA S ČASOM

choreografia: Milan Kozánek

hudba: Pavol Šuška

scéna a kostýmy: Peter Janků

svetelná réžia: Zuzana Kozánková, Ján Čief

 

Tento projekt je snahou o hľadanie nadčasovosti, o čistej ľudskej radosti z pohybu, o tanci ako meditácii….

 

TAK DÁVNO SOM TI NENAPÍSALA

choreografia: Zuzana Hájková

hudba: Anton Popovič

scéna a kostýmy: Peter Janků

svetelná réžia: Ján Čief

 

…téma zrelej ženy, životné obdobia, ktorými musí každá žena prejsť, vážnejšie i úsmevné okamihy v nich…

Na základe pôvodnej tanečnej inscenácie Zuzany Hájkovej vznikol v koprodukcii STV a Protos Production film, ktorý bude spremiérovaný v decembri 2003 v Bratislave

 

KRITIKY:

…Spojením dvoch tanečných projektov pod spoločným názvom TWINS dokázala riaditeľka Štúdia Zuzana Hájková jednak otvorenosť voči poetikám hosťujúcich choreografov a jednak vlastnú sústredenosť na čoraz intímnejšie a hlbšie témy…Pozitívom oboch projektov je okrem sústredených výkonov tanečníkov aj vznik pôvodnej scénickej hudby priamo šitej na témy… /SME,Z.Uličianska/

…Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica je ambicióznym typom tanečného divadla. Usiluje sa prezentovať moderný typ divadla, ktorého poetika korešponduje s estetickým a skúsenostným zázemím dnešného človeka…zástoj tanečníkov sa vyznačoval veľkou dávkou zaangažovanosti,tanečnou a pohybovou kultúrou,presnosťou a precíznosťou… /Kultúrny život,M.Blahynka