Spomienky tela

Spomienky tela

premiéra 28. október 2010

námet a choreografia: Tomáš Danielis
hudba: Martin Turčan alias Toni Granko
výprava: Katarína Holková
interpretácia: umelecký súbor Divadla Štúdio tanca

fotograf: Vladimír Veverka

 

 

Repertoár Štúdia tanca sa rozrástol o ďalšiu zaujímavú tanečnú inscenáciu Spomienky tela. Autor sa v nej zaujíma o telo, jeho spomienky a o to ako nás môže životný priestor preniesť časom do situácii, ktoré by sme najradšej navždy zabudli alebo nikdy neopustili. Tanečníci odkryjú tajomnú minulosť ľudského tela pochopením tanca a jeho obsahu, pripájaním emócií a zmyslu zvonku.

 

Tomáš Danielis oslovil Štúdio tanca svojím tanečným sólom s názvom Damnation na festivale Štyri (+1) dní tanca pre Vás. Následné nadviazanie spolupráce s týmto významným medzinárodným umelcom a choreografom vyústilo do vytvorenia novej tanečnej inscenácie.

„Môj choreografický záujem tkvie vo vnímaní tanca ako vizuálneho a dynamického umenia s možnosťou jeho komunikácie. Prácou s kompozíciou – vytváraním "tekutých obrazov" a širokou pohybovou škálou tanca som sa snažil potlačiť prvotné významy a emócie a otvoriť možnosti komunikácie tanca cez komplex asociácií. Pomocou nich si divák následne interpretuje tieto „obrazy“ na základe vlastných vnútorných zážitkov. Nie je mojím zámerom, aby tanečníci alebo iné zložky dramaticky rozprávali – interpretovali pocit, hovorili ľudom, čo majú cítiť alebo ako majú myslieť. Ak je totiž tanec fyzicky veľmi náročný, má vplyv aj na divákovo telo – človek fyzicky preciťuje niektoré veci, ktoré vníma na javisku a pokiaľ sú obrazy v predstavení silné, telo reaguje spolu s nimi. Divákovi sa vďaka fyzickému prežitku vynárajú v pamäti spomienky na situácie, v ktorých sa ocitol, obohatené o silný emocionálny zážitok. Predstavenie postupne graduje a vrcholí v hlboko intímnom zážitku stretnutia so sebou samým.“ Tomáš Danielis, choreograf