Príliš blízko na návrat

Príliš blízko na návrat

premiéra 12. október 2011

choreografia, koncepcia a úprava libreta: Katarína Mojžišová
hudba a pôvodné libreto: Karel von Kleist
scéna a kostýmy: Erik Ivančík
multimediálny javiskový dizajn: Machfeld (Sabine Maier | Michael Mastrototaro)<
svetelný dizajn: Ján Čief
interpretácia: umelecký súbor Divadla Štúdio tanca

zvuk: Miroslav Palovič

javisko: Ján Ďurica

realizácia scény a kostýmov: Larisa Gombárová

fotograf: Noro Knap

design: akjetam produkt

produkcia: Divadlo Štúdio tanca

 

Postmoderný balet o hľadaní duše

 

Príliš blízko na návrat (Too Close To Return) vychádza z hudby a pôvodného libreta Karla von Kleista, holandského skladateľa žijúceho v Írsku. Kompozícia je zvukovou plochou  a skladateľ jej tvorbou strávil sedem rokov. Výsledkom bol balet o hľadaní duše v desiatich obrazoch.

Choreografka Katarína Mojžišová vo svojej koncepcii adaptuje pôvodné libreto a choreografuje ho ako postmoderný balet so sprievodom zvukovo-vizuálno-fyzických médií. V tomto termíne sa tu spája pôvodný zámer autora hudby s konceptom použitia súčasných, rôznorodých prostriedkov a inšpirácií na jeho vyjadrenie.

Vizuálnu časť tvorí scéna a kostýmy slovenského scénografa Erika Ivančíka spolu s multimediálnym javiskovým dizajnom rakúskej umeleckej dvojice Machfeld.

Fyzickou, telesnou zložkou sú šiesti tanečníci Divadla Štúdia tanca – Denisa Benčaťová, Lenka Rajchmanová, Lucia Horváthová, Miroslava Peterská, Tibor Trulík and Michal Štefkovič. Každý z nich v určitom bode prechádza postavou cestujúceho…

Stav niekde medzi, na ceste, keď treba rozhodnúť, či pokračovať, alebo sa vrátiť, je opakujúcim sa motívom predstavenia. V priebehu tejto cesty sa zúčastnené médiá navzájom narúšajú, pomáhajú si, ovplyvňujú sa.  

Desať obrazov, šesť zastávok. Žiadna cesta späť.

Príliš blízko na návrat.