Pastierka vlkov

Príbeh o priateľstve,
porozumení a slobode,
ktoré porazia strach.

O opätovnom prepojení s prírodou
a tým prirodzeným v nás.

O túžbe duše a tela po nespútanosti.

Pastierka vlkov

 

réžia a choreografia / Zuzana Ďuricová Hájková
choreografická spolupráca / Tibor Trulik
scenár a dramaturgia / Monika Kováčová
hudba / Matej Háasz
výprava / Marek Gašpar Šafárik
svetelný dizajn / Ján Čief

aktuálne obsadenie

Lenka Mičincová, Tibor Trulik, Michaela Mirtová, Luca Tomao, Isabel Paladin a Mia Miklošová alebo Eliška Šebestová

 

 

,,Dnes ti porozprávam príbeh, ktorý som počula rozprávať miestnych ľudí. Hovorili mi o dievčatku, ktoré volajú Pastierka vlkov. Voľne putuje krajinou so svorkou divokých vlkov. Raz ju vidno ako beží opreteky s nimi po lúkach. Inokedy ju zazrú, ako sa točí s vlkmi, smejúc sa, v krúživom tanci, na brehu rieky. Niekedy tíško sedí na vrchole kopca a pozoruje západ slnka. Vlci jej sedia pri nohách, alebo mlčky sedia v tráve. Vietor sa hrá s jej rozpustenými vlasmi. Zdá sa, akoby na niekoho čakala. A potom rýchlo, tak, akoby ich vietor niesol na svojich krídlach, zmiznú v hlbokom lese.” (Oleg Šuk a Zuzka Šuková: O Červenej Čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi)

 

O Pastierke vlkov

 

Poznáte rozprávku o Červenej Čiapočke? Určite áno. A viete, že Červená Čiapočka bola len prezývka? Ako sa mohlo volať dievčatko s červenou čiapočkou v skutočnosti? To naše má meno Lina. A aká tá Lina je? Všelijaká. Zvedavá výmyselníčka, bojazlivá aj odvážná, nezbedná aj zbedná, keď je jej smutno, určite plače a keď je jej veselo, určite sa smeje. Je taká ako všetky deti. Jedného dňa ju nohy dovedú až do tajomného lesa, kde na ňu už niekto veľmi dlho čaká. Má štyri labky, sivú srsť, dlhý huňatý chvost, veľké biele zuby a volá sa Aúúúna. Je to vlčica. Skúste si nahlas vysloviť jej meno :  Aúúúna…

Ale táto vlčica neurobí CHŇAP a HAM, ako nás to odmalička učia. Spolu s ostanými vlkmi zoznámi Linu s Lesom, Slnkom, Vetrom, Vodou a Zemou. So svetom, ktorý vidíme ale aj  s vecami, ktoré len cítime. Aj v našom lese treba kráčať ticho a vnímať všetko naokolo. Tak pst! Aby ste rozprávku nevyplašili…

 

 

Prirodzenosť. Húževnatosť. Odvaha spoznávať.

 

Aj to nás oslovilo pri výbere detí do nášho nového predstavenia Pastierka vlkov. Mia a Eliška prišli k nám do divadla na tanečné kurzy ako trojročné, kedy sa začali spoznávať s tancom.  Záujem, ktorý majú od začiatku, posúva dievčatká stále dopredu. Vyzdvihnúť môžeme u nich prirodzenosť, ktorú vidíme v ich tanečnom prejave. Naďalej ich sprevádza chuť spoznávať tanec, aby sa mohli približovať ku komplikovanejším pohybom, s ktorými sa stretli aj v novej inscenácii. Najkrajšou vlastnosťou je u nich radosť, ktorej  sme sa nemohli nasýtiť počas tvorivého procesu našej rozprávky. (Lenka Rajchmanová, tanečníčka a lektorka oboch dievčat v kurzoch divadla pre verejnosť, kurzu Pohybovej prípravy pre deti a preto nosný prvok pri práci s deťmi v Pastierke vlkov)

 

Zuzana Ďuricová Hájková

pôsobí ako choreografka, pedagogička a riaditeľka Divadla Štúdio tanca. Je absolventkou VŠMU v Bratislave v odbore choreografia a rovnako aj umeleckej stáže v Györskom balete v Maďarsku. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila na Tanečnom konzervatóriu v Bratislave, umelecky viedla súbor moderného tanca Auriga a Skupinu súčasného tanca.

Ako choreografka spolupracovala s mnohými divadlami na Slovensku, ale aj v zahraničí (napr. DAB Nitra, DJZ Prešov, BDnR Banská Bystrica, Klicperovo divadlo H.Králové, Východočeské divadlo Pardubice, Národní divadlo Praha). Pôsobila ako umelecká šéfka baletu Štátnej opery, ako zakladateľka a pedagogička tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Od roku 1998 je riaditeľkou Divadla Štúdio tanca, profesionálneho tanečného divadla. Je držiteľkou 1. prémie v Celoštátnej československej choreografickej súťaži za projekt Stop, získala ocenenie za najlepšiu réžiu a choreografiu predstavenia Nové stromy vo mne a v roku 2009 hlavnú cenu festivalu DIV za predstavenie Blízkosť vzdialených. Za 18 rokov existencie divadla vytvorila dve desiatky autorských projektov, napr. Sattó-Tanec vetra, Tichá púšť, Tak dávno som Ti nenapísala, Lososy, Jadro, Očista, Márnosť nad márnosti a na Slovensku sa stala výraznou osobnosťou rozvíjajúcou povedomie v oblasti súčasného tanca.

 

Tibor Trulik

V súčasnosti profesionálny tanečník, pedagóg, choreograf a lektor tanečných kurzov súčasného tanca pre dospelých. Jeho dlhodobé pôsobenie v Divadle Štúdio tanca ako tanečníka a príležitosti na rozvoj a sebarealizáciu vyvrcholili vo vlastnú autorskú tvorbu. Spočiatku sa formou spolupráce podieľal na viacerých tanečných projektoch pre deti – UZLY (2006), na tanečnej rozprávke O SESTRE DRAKOM UNESENEJ (2008) a STROMY (2011). Neskôr pripravil a uviedol aj vlastné projekty súčasného tanca – sólo ODPORNÝ DOMOV, inscenáciu BABYLONSKÁ VEŽA (2013) a napokon ANDROGÉN (2015). Vďaka dlhodobej  spolupráci divadla s inštitúciami zameranými na prácu s deťmi sa pravidelne dostáva do kontaktu s detským divákom, kde má možnosť čerpať inšpiráciu. Skúsenosti nadobudnuté vedením workshopov, projektov Tanec v laviciach a Dotkni sa tanca, podieľaním sa na príprave vystúpení Skade ruka, skade noha pretavil do choreografickej asistencie, čím obohacuje inscenáciu Pastierka vlkov o vlastný uhol pohľadu.

 

 

Reportáž

Ranné správy RTVS, piatok 31.marca (v častiach relácie od 40 min. )

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/121898