O strome vo mne

Poetické tanečné dielo o hľadaní istoty a pokoja

O strome vo mne

pôvodná premiéra október 1996

obnovená premiéra 16. 11. 1998

 

námet a choreografia: Zuzana Hájková

hudba: Pierre Michaud

Scéna a kostýmy: František Lipták

svetelná réžia: Róbert Polák

tanec: Renáta Bubniaková, Lucia Kašiarová,

Tomáš Danielis/Jaroslav Viňarský, Tomáš Nepšinský

 

Byť stromom a vytratiť sa z hôr

potom sa zjaviť kdesi inde

ako už iný tvor

voľačo iné

inakšie predmety

možnože taký je môj osud

a budem husľami

v orchestri veľmi zlom

a potom inde slákom

v koncerte pravdivom

kolesom piatym na voze

v múzeu vysnenom.

 

JACQUES PRÉVERT (Úryvok z básne Stromy)