Nekončiaci tanec

Exteriérová produkcia vytvorená špeciálne k Dňom mesta Banská Bystrica- otvorenie kultúrneho leta 2017.

Nekončiaci tanec

choreografia/ Tibor Trulik
interpretácia/ Tibor Trulik, Lenka Mičincová, Michaela Mirtová a deti z kurzu pohybovej prípravy pre deti Divadla Štúdio tanca  vedeného Lenkou Mičincovou: Klára Stebilová, Timea Godžáková, Anna Oravcová, Eva Sojková, Lucia Danihelová, Eliška Šebestová

Každá ľudská myseľ obsahuje zakódovaný vesmírny vzorec. Je len na človeku akým spôsobom ju využije. Niektorí ľudia ho negatívne zneužívajú a tak vznikajú vzťahové vojny. A čo potom ďalšie generácie? Sú len otrokmi a vykonávateľmi nášho nastaveného systému, alebo sú skutočne slobodní…? Každopádne majú svoj vesmírny vzorec. A je na nás, či budú pokračovateľmi mieru alebo vojny.

Nekončiaci tanec nie je klasická tanečná inscenácia. Ide o exteriérový tvar, ktorý má svoje špecifiká. Je  „vybočením“ z divadelného priestoru, ktoré  umožňuje vyskúšať si celkom iný princíp kontaktu s ľuďmi. Nekončiaci tanec je voľnejším útvarom so svojbytnou choreografiou, ktorý umožňuje vstup a participáciu viacerým účinkujúcim.  V prípade premiéry na Dňoch mesta 2017 to boli oni, kto osviežil náš tím.