Márnosť nad márnosti

Pane, Ty ma skúmaš a znáš ma. Čo nachádzaš u mňa? Nachádzaš u mňa ovocie, ktoré hľadáš, alebo iba lístie, totiž hriešne reči a márnosti? (Johan Jäger)

Márnosť nad márnosti

Premiéra: 9. a 10. decembra 2016

réžia a choreografia / Zuzana Ďuricová Hájková
hudba / Matej Háasz
kostýmy / Marek Gašpar Šafárik
svetelný dizajn / Ján Čief
hlasová príprava / Anna Ciganocová
animácia / Monika Kováčová

tanec
Tibor Trulik, Lenka Mičincová, Julia Kannewischer, Michaela Mirtová, Filip Borecký

aktuálne obsadenie
Tibor Trulik, Lenka Rajchmanová, Michaela Mirtová a Filip Borecký, Michaela Nezvalová a.h.

Postava Márnosti:
Silvia Belejová

Niekedy je naše úsilie vystavené pocitu márnosti a keď sa necháme pridlho týmto pocitom unášať, môže sa stať, že všetko sa zazdá márne: pechoríme sa a osohu žiadneho.

Je dobré, keď si pripustíme pominuteľnosť vecí – pominuteľnosť majetku, vzťahov, nadobudnutých pozícií; ale aj pominuteľnosť terajšieho stavu a určitého obdobia – môže nám to paradoxne pomôcť prekonať ťažšie chvíle a získať nadhľad nad vecou.

Nuž, ale to je len prvý krok. Ten druhý je o trocha ťažší – zasa nájsť okamih radosti v každej chvíľke a v každom stave. Tak možno udržíme potrebnú rovnováhu.

Po každom chaose, prichádza opäť pokoj a harmónia a či chceme či nie, jazýček váh neovplyvňuje žiadna tajomná bytosť ani osud, je to jedine a jedine v našich rukách.

Choreografka

Zuzana Ďuricová Hájková
pôsobí ako choreografka, pedagogička a riaditeľka Divadla Štúdio tanca. Je absolventkou VŠMU v Bratislave v odbore choreografia a rovnako aj umeleckej stáže v Györskom balete v Maďarsku. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila na Tanečnom konzervatóriu v Bratislave, umelecky viedla súbor moderného tanca Auriga a Skupinu súčasného tanca.
Ako choreografka spolupracovala s mnohými divadlami na Slovensku, ale aj v zahraničí (napr. DAB Nitra, DJZ Prešov, BDnR Banská Bystrica, Klicperovo divadlo H.Králové, Východočeské divadlo Pardubice, Národní divadlo Praha). Pôsobila ako umelecká šéfka baletu Štátnej opery, ako zakladateľka a pedagogička tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Od roku 1998 je riaditeľkou Divadla Štúdio tanca, profesionálneho tanečného divadla. Je držiteľkou 1. prémie v Celoštátnej československej choreografickej súťaži za projekt Stop, získala ocenenie za najlepšiu réžiu a choreografiu predstavenia Nové stromy vo mne a v roku 2009 hlavnú cenu festivalu DIV za predstavenie Blízkosť vzdialených. Za 18 rokov existencie divadla vytvorila dve desiatky autorských projektov, napr. Sattó-Tanec vetra, Tichá púšť, Tak dávno som Ti nenapísala, Lososy, Jadro, Očista a na Slovensku sa stala výraznou osobnosťou rozvíjajúcou povedomie v oblasti súčasného tanca.

Recenzia inscenácie Márnosť nad márnosti
Katarína Zagorski: Imaginácia je vždy o krok vpred, aj pred Kotlebom
Denník N 13. 12. 2016 https://dennikn.sk/633063/imaginacia-je-vzdy-o-krok-vpred-aj-pred-kotlebom/

Reportáž
Správy RTVS, sobota 10.12.2016 o 19.00 (v častiach relácie 34:40)
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/112799#2080