From side of a man From side of a woman

Predstavenie siahajúce za hranice tanca, choreografie a tradičných javiskových foriem.

From  side of a man From side of a woman

premiéra 15. október 2013

choreografia: Jozef Fruček
asistentka choreografa: Reut Aviran
hudba: Vasilis Mantzoukis
scénografia: Jozef Fruček
kostýmy: Marek Gašpar Šafárik
svetelný dizajn: Ján Čief, Jozef Fruček
tanec: umelecký súbor Divadla Štúdio tanca: Tibor Trulík, Lenka Mičincová, Maria Hernando Blasco, Jakub Jeňo, Julia Kannewischer.

fotograf: Vlado Veverka

 

 

Predstavenie siahajúce za hranice tanca, choreografie a tradičných javiskových foriem.

 

From side of a man From side of a woman je príbehom surovosti a krutosti; upozorňuje na devastáciu ľudskej suverenity, temné stránky psychiky a hranice ľudského konania.

 

Nová forma fyzického divadla, silná výpoveď a jedinečné výkony tanečníkov zasiahli a uchvátili divákov nie len na domácej scéne Divadla Štúdio tanca, ale aj na zájazdoch v poľskom Krakowe, chorvátskej Pule, či hlavnom meste Českej republiky – Prahe. 

 

Jozef Fruček je zakladajúcim členom RootlessRoot. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde v roku 2002 ukončil svoje doktorandské štúdium a získal titul PhD. V rokoch 2002- 2005 bol členom súboru Ultima Vez Wima Vandekeybuse, je tvorca predstavenia Blush ( v javiskovej a filmovej verzii) a Sonic Boom. V rokoch 2005- 2006 spolupracoval s Kráľovským flámskym/ holandským divadlom v Bruseli v rámci svojej vlastnej tvorby. V roku 2006 Fruček a Linda Kapetanea vytvorili RootlessRoot ako nástroj pre ich vlastnú produkciu, výskum a výučbu ( pozri nižšie).

Spolu s Lindou Kapetanea rozvíja výskumný program „Fighting Monkey“-využili metodiku bojových umení v oblasti vzdelávania tanečníkov, hercov a vývinu profesionálov. Pravidelné sa zúčastňujú medzinárodných festivalov, kde vedú workshopy aj pre odborné školy.

Od roku 2006 – 2011 obidvaja pôsobili na Pedagogickej fakulte na Aténskej tanečnej škole. Od roku 2012 je Fruček členom učiteľského kolektívu Univerzity, Štátnej dramatickej školy Ludwika Solski v Krakove, v Poľsku.