Dotkni sa tanca

Predstavenie je zakaždým nové, ako každá prítomná chvíľa v živote človeka.

Dotkni sa tanca

umelecká koncepcia: Zuzana Hájková, Daniel Raček

hudba: Matej Štesko

svetelný dizajn: Ján Čief

účinkujú: členovia umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca

fotograf: Vladimír Veverka

 

 

Trvanie: cca 20 – 50 min. / podľa dohody

 

Improvizované predstavenie Divadla Štúdio tanca

Pohyb a tanec vychádza z vnútra tanečníkov v danej chvíli na danom mieste.

 

Dotkni sa tanca nie je bežná inscenácia z repertoáru divadla. Jedná sa o „site-specific“ projekt založený na slobodnom prepojení choreografie a improvizovaného pohybu, ktorý do seba vťahuje a prijíma atmosféru miesta.

 

V predstavení, ktorého názov už sám o sebe čiastočne prezrádza svoje poslanie, tanečníci experimentujú s autenticitou priestoru, inšpirujú sa jeho estetikou, reflektujú jeho históriu, nasávajú jeho atmosféru, komunikujú s prostredím a komunikujú s publikom. Priamo pred očami divákov sa tak rodí tvorivý proces, kde podnetom na vznik pohybu tanečníka je jeho momentálny stav, vlastné telo, kontakt s iným tanečníkom, divák a jeho reakcia, priestor, v ktorom pohyb plynie, hra svetla a iné.

 

VERZIA DOTKNI SA TANCA

Krátke sekvencie sú hrou s pohybom a energiami, do ktorej môže daný priestor vniesť vlastný príbeh,  dáva divákom priestor na fantáziu a ich zapojenie sa do tvorivého procesu, v ktorom môžu vlastnými skúsenosťami a prežitými skutočnosťami dotvoriť samotnú choreografiu.

 

Projekt uvádzame pre akúkoľvek cieľovú skupinu v rozličných exteriéroch alebo atypických interiéroch  cez deň aj v noci, so svetelným dizajnom aj bez neho.

 

Profesionálni tanečníci Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici sa na vysokej interpretačnej úrovni týmto typom predstavenia zaoberajú už niekoľko sezón. Výsledný obsah aj forma predstavenia sú komplexným a ojedinelým zážitkom, sériou práve prebiehajúcich vnemov a inšpirácií.

 

VERZIA PRE DETI

Jedinečné stvárnenie predstavenia prostredníctvom moderného tanečného divadla, zrozumiteľné i pre detského diváka. Projekt je okrem tanečnej improvizácie založený aj na interaktivite – deti môžu do diania kedykoľvek ľubovoľne vstupovať. Spolupráca tanečníkov s deťmi prebieha  za pomoci rekvizít (napr. Trojhlavého draka z rozprávky O sestre drakom unesenej),  alebo bez nich.

 

VERZIA DOTKNI SA TANCA (I CELLA)

Ponuku sme najnovšie rozšírili aj o divácky veľmi atraktívnu verziu v komornej atmosfére so živou hudbou známeho slovenského violončelistu Jozefa Ľuptáka, ktorý je jednou z najvýraznejších osobností na súčasnej slovenskej hudobnej scéne. V roku 2010 mu bola udelená Cena ministra kultúry SR za umelecké výsledky v oblasti sólistického interpretačného umenia, ako aj za dramaturgické a umelecko – organizačné aktivity.