7_choreografov

Sedem podôb súčasného tanca, sedem duet, sedem osobností, sedem ciest, sedem spojení, sedem motívov, sedem energií.

7_choreografov

premiéra 5. a 6. apríl 2013

choreografia: Milan Kozánek, Zuna Kozánková, Katarína Zagorski, Stanislava Vlčeková, Daniel Raček, Peter Mika a Zuzana Hájková
hudba: Matej Haasz
kostýmy: Larisa Gombárová
svetelný dizajn: Ján Čief
tanec: umelecký súbor Divadla Štúdio tanca

fotograf: Vlado Veverka

 

 

Je číslo sedem šťastné číslo? Čo vznikne, keď jeden celok pripravuje sedem individualít, sedem tvorcov?  Môžu spolu vytvoriť  harmonický celok, alebo v predstavení preváži energia rozmanitosti?

 

O projekte:

7_choreografov je na Slovensku unikátny autorský projekt. Predstavenie pracuje s témou duet prostredníctvom očí siedmich choreografov, vyzretých tvorcov slovenského súčasného tanca. Sedem náhľadov na tému dueto divákovi ukáže rozmanitosť a možnosti vyjadrenia v súčasnom tanci. Sériu duet zastrešuje spoločná hudba, spoločná priestorovo – časová línia, svetelný a kostýmový dizajn.

 

Choreografi participujúci na projekte sú dnes nesporne nezameniteľnými osobnosťami v slovenskom a medzinárodnom kontexte súčasného tanca. Každý z nich v etape života divadla vytvoril zaujímavé dielo, zanechal svoju stopu a tvorivú pečať: Milan Kozánek – Hra s časom (2001), Aina pre 5 singlov (2003); Zuna Kozánková – Sectio (2004); Katarína Zagorski – Mirákulos (2004), Príliš blízko na návrat (2011); Stanislava Vlčeková – Be Bop (2008); Daniel Raček – Dotkni sa tanca (2009); Peter Mika – Posed (2010); Zuzana Hájková – napr. Sattó, Tichá púšť, Tak dávno som Ti nenapísala….

 

Dnes sa stretajú v spoločnom projekte, aby vzdali poctu súčasnému tancu a oslávili 15. výročie tvorby a existencie Divadla Štúdia tanca.

 

ZÁŠTITU NAD PREDSTAVENÍM PRIJAL MINISTER KULTÚRY SR MAREK MAĎARIČ. 

 

Duetá: 

 

UZOL 

Choreografia: Daniel Raček 

Tanec: Lenka Mičincová, Marie Knapová

 

Tu a takto práve teraz vnímam čas. V pohybovej kompozícii, pre ktorú mi boli inšpiráciami dve tanečnice, čas, krok, spomienky na Divadlo Štúdio tanca a radosť z pohybu ako ju vnímam teraz a s týmito konkrétnymi tanečnicami, som naďabil na zopár zaujímavých otázok. Zabúdate? Urobte si uzol v spomienkach. Opakujete stále tú istú chybu? Rozuzlite sa. Čas plynie bez ohľadu na to, či ho chceme spomaliť alebo zrýchliť, či ho vnímame rýchlo alebo vôbec. Ide sa vpred, cesta späť nie je.

 

MIRROR

Choreografia: Stanislava Vlčeková

Tanec: Jakub Jeňo, Tibor Trulik

 

A možno sa Ti to iba zdá, že sám kričíš na plné ústa a že len ty si ľahneš do svojho tieňa. Ten, ktorého pred sebou vidíš si ty. Možno je to ale vlastne niekto úplne iný.

 

VECNÉ BREMENO

Choreografia: Zuzana Hájková

Tanec: Miroslava Peterská, Marie Knapová

 

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať, alebo niečo konať (cit. z Občianskeho zákonníka).

Niečo trpieť☺

Niečoho sa zdržať☺

Niečo konať☺

Môj mini príbeh o vecnom bremene je o skúsenosti, ako vám môže postupne oťažieť to, čo veľmi ľúbite. A ako, ak nechcete svoju lásku stratiť, potrebujete isté veci prijať a pokračovať. Divadlo Štúdio tanca sa stalo neoddeliteľnou súčasťou môjho života; mám v srdci všetkých, ktorí sa na ňom podieľali a podieľajú. Ďakujem.

 

BOZK NA KAČICI 

Choreografia: Katarína Zagorski

Tanec: Lenka Rajchmanová, Tibor Trulik

 

Bozk na Kačici je inšpirovaný fotografiou Roberta Doisneaua Le baiser de l'hôtel de ville (Bozk pred radnicou), ktorá zachytáva mladý pár v bozku na ulici v Paríži v roku 1950. Tanečné dueto predvádza tri možné stretnutia, ktoré by mohli viesť k bozku, dajme tomu na Kačici v Banskej Bystrici v roku 2013. Hudba Mateja Haasza je inšpirovaná tanečnou scénou z filmu Bande à part režiséra Jean-Luca Godarda. Bozk na Kačici je poctou Divadlu Štúdio tanca a jeho pätnásťročnej existencii.

 

CH_5 

Choreografia: Milan Kozánek

Tanec: Denisa Benčaťová, Jakub Jeňo

 

Predstavenie je venované 15-ročnej existencii Divadla Štúdio tanca. Jeho téma vznikala postupne počas tvorby s tanečníkmi. Je o energii, dynamike, pohybe, protikladoch, vzťahu, krehkosti a sile…. Najradšej však budem, keď si svoju tému nájde v predstavení každý divák sám. Divadlu Štúdio tanca prajem ešte mnoho ďalších rokov existencie.

 

CH_6 

Choreografia: Zuna Kozánková

Tanec: Lenka Mičincová, Marie Knapová

 

˂˂53.314586,16.293129## WBO7.8±˃˃/˂˂7013## WBO1.8±HAX5.9˃˃7.8ẞ∞//_//3ẞ//∞//

±#…∞_//.53.314586,16.293129±.

 

ADAMAH

Choreografia: Peter Mika

Tanec: Jakub Jeňo, Tibor Trulik

 

Napriek tomu, že už dlhšie žijem v zahraničí, myšlienkami sa často vraciam domov na Slovensko. Prácou na tomto duete som sa snažil zhmotniť tento svet návratov a vyjadriť duševné spojenia a spomienky skrz fyzický pohyb. Použil som k tomu témy, ako je práca s váhou, ťahom a tlakom, ktoré mi poslúžili na odzrkadlenie intenzity, dynamiky a rôznorodosti mojich pocitov. 

Adamah značí v hebrejčine-zem, zemina. Od tohto slova je odvodené pomenovanie pre človeka: ADAM.