3×20 Ženy

3×20 Ženy

Choreografia:  Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová, Lívia Méndez Marín Balážová

Po úspešnej inscenácii 3×20 odpremiérovanej 20. apríla 2018, ktorú vytvorili výlučne mužskí choreografi, prichádza na rad „druhé kolo“ , a to  v pripravovanej  premiére 3×20 Ženy,  v  ktorej sa  tvorivej úlohy zhostia  ženské choreografky.

Projekt má výrazne súčasný inscenačný tvar, postavený na energii a výpovedi troch zaujímavých umeleckých individualít v jednom večeri. Výsostne aktuálne témy a inšpirácie choreografiek  prinášajú divákom aj  divadlu novú skúsenosť, preverujú  adaptabilitu členov súboru, ktorí sa stanú nástrojom v rukách troch umelkýň.
Inscenované choreografie sú výpoveďou o stave a prežívaní umenia v  odlišných svetoch a tematicky odzrkadľujú postoj každej z umelkýň.

 

Z verejných zdrojov podporil: