ŽENA NOVEJ DOBY – Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová vo filme a v tanci / hosťovanie v Stredoslovenskej galérii

ŽENA NOVEJ DOBY – Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová vo filme a v tanci / hosťovanie v Stredoslovenskej galérii
13. septembra v PONDELOK o 17:00 hod.
Stredoslovenská galéria
Bethlenov dom, Dolná 8
Banská Bystrica
Pozývame na prezentáciu pripravovaného filmu Žena novej doby spojenú s diskusiou s režisérkou Annou Gruskovou a krátkou performanciou Divadla Štúdio tanca z Banskej Bystrice, ktorého medzinárodný umelecký súbor môžete vidieť účinkovať v tomto filme. Súčasťou podujatia je aj prehliadka výstavy Edmunda Gwerka – Paralely a Paradoxy.
Anna Grusková sa životu a posolstvu Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej (1905 – 1944) venuje už dlhší čas. Vzdelaná a láskyplná žena s nadšením pre rovnosť šancí. Aj tak by sa krátko dala charakterizovať osobnosť Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej, historičky, literárnej vedkyne, hungaristky, pedagogičky aj priekopníčky ženských práv.
Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová, ktorú volali Erža (1905-1944), prišla koncom tridsiatych rokov minulého storočia do Banskej Štiavnice ako manželka známeho maliara Edmunda Gwerka. Už tento fakt vzbudzoval veľký záujem. Aká je tá, ktorú si majster po mnohých ľúbostných vzťahoch konečne vyvolil? Nepodobala sa miestnym kráskam a jej názory na úlohu ženy v spoločnosti boli v rozpore so silnejúcou klérofašistickou orientáciou slovenských politických elít. Doktorka Gwerková po štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a stáži na parížskej Sorbonne opustila sľubne sa rozbiehajúcu kariéru na Komenského univerzite v Bratislave a začala učiť na banskoštiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa. Bola autorkou a editorkou obsiahleho zborníka Žena novej doby, zameraného na výchovu demokratickej ženy, ktorý vyšiel v dvoch vydaniach. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1939 však knihu zakázali. Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová sa pustila aspoň do demokratickej výchovy mládeže. Vzbudzovala nadšenie svojich študentov a študentiek a nenávisť niektorých prorežimných kolegov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 sa angažovala v miestnom antifašistickom odboji. Zatkli ju a po poprave skončila v masovom hrobe v Kremničke pri Banskej Bystrici.
Vstupenku si rezervujete online alebo v budovách Stredoslovenskej galérie. Kapacita je obmedzená. Podujatie organizujeme za dodržiavania aktuálnych protipandemických opatrení.
Vstupné 5 eur
Tešíme sa na Vás!
Film Žena novej doby produkujú Reminiscencie v koprodukcii s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským banským múzeom a vzniká s podporou Audiovizuálneho fondu.
Podujatie sa koná v rámci Svetového dňa cestovného ruchu vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. V spolupráci s Divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici a OOCR Stredné Slovensko.