Zájazd Jumble / Dom kultúry / Rimavská Sobota NEHRÁME

Zájazd Jumble / Dom kultúry / Rimavská Sobota NEHRÁME

Ďalší zájazd Divadla Štúdio tanca po Banskobystrickom kraji v rámci Roku Slovenského divadla 2020 s ambíciou priniesť aktuálne umenie a súčasný tanec aj na miesta, kde sa s ním bežne ľudia nestretávajú, tentokrát s tanečno-multimediálnym dielom JUMBLE. Môžete sa tešiť na silné témy a svieže tanečné výkony v podaní medzinárodného umeleckého súboru zloženého z tanečníkov z krajín ako: Malajzia, Čile, Poľsko, Cyprus a Slovensko.

Večer otvoria krátkym vystúpením predskokani z tanečného súboru JUGA zo ZUŠ Salvova 1 v Rimavskej Sobote.

Lokálnym ambasádorom podujatia je speváčka Zuzana Mikulcová.

JUMBLE.

Predstavte si divadlo, ktoré sa odohráva rovnako smerom od začiatku do konca, ako aj od konca smerom k začiatku s vyvrcholením v presnom strede – v akejsi rituálnej singularite.

Prepojenie niečoho, čo je maximálne “demokratické” a niečoho, čo je maximálne “komunistické”. Ako by vyzerali tieto politické idey pretlmočené do pohybu a rovnako aj do všetkých ostatných zložiek predstavenia?

Hlavný tvorca – Slovák žijúci v Belgicku a multižánrový umelec Stanislav Dobák – chce v inscenácii preveriť limitácie súčasného tanca, vizuálneho umenia a pohybovej dokumentácie s ambíciou vytýčenia (a následného borenia) ich hraníc. Vo forme diela hľadá dekonštrukciu divadelných princípov, na miesto ktorých stavia „filmové štúdio“, kde sa tanečníci stávajú filmármi, kulisami, projekčnými plochami, reproduktormi…

Vymedzenie sa roztápa v zmiešanine – Jumble.