QUAKE / Zájazd KIOSK 15 – festival po divadle a tanci / Žilina / Exergonická odysea

QUAKE / Zájazd KIOSK 15 – festival po divadle a tanci / Žilina / Exergonická odysea

Choreografie bez ľudí, statický tanec, divadlo bez účinkujúcich, pokus vložiť sa do kontextu, kde sme mimo. Nechajte priestor dýchať bez nás. Javisko je ľudskou prázdnotou, kde sa najjednoduchšie reakcie stávajú hlavným hrdinom bublajúceho, páchnuceho a zhnitého tanca. Čas, priestor, herci, pohyb, zvuk, svetlo, každý prvok je tu. Táto performatívna inštalácia vznikla ako hravá reakcia na otvorenú výzvu Kiosku, ako aj osobné želanie umeleckej spolupráce od dvoch nových lídrov Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Využili túto príležitosť stretnúť sa ako umelci v neviditeľnom prostredí, aby odhalili časti svojich utopistických snov o možnej budúcnosti divadla bez ľudí.

Koncept a ne-účinkovanie: Zebastian Méndez Marín, Lucia Kašiarová

Umelecké a technické zabezpečenie: Juraj Poliak

Chemický konzultant: Andrej Boháč


QUAKE

Tvoríme pre divákov a svoje umenie chceme dostať čo najbližšie k ľuďom. Formát QUAKE prenáša Divadlo Štúdio tanca do nových, nedivadelných priestorov. Ukazujeme, že tanec presahuje hranice svojej disciplíny, svojej domácej scény. Prekvapujeme divákov a samých seba. Tanec je pohyb. Chceme sa pohnúť bližšie k vám.