PLUS / Hosťovanie v Akropole – Kremnica

PLUS / Hosťovanie v Akropole – Kremnica

Plus ako spojka dvoch alebo viacerých čísloviek (v matematike), je v tomto predstavení chápané ako symbol pre spojenie tiel, myšlienok, predmetov a spirituality, ktoré sa zároveň spájajú s ľudským osudom. Táto konjunkcia nám ponúka silné vnútorné príbehy tanečníkov a tanca ako takého. Zaujímavý súčin vzniká pomocou spolupráce živých prvkov a diváckeho oka, kde nastáva silná vizuálna a emočná väzba.

Umelecký súbor:

Julie Charalambidou (Cyprus)
Bartosz Przybylski (Poľsko)
Laura Carolina Garcia (Čile)
Jason Yap (Malajzia)
Tibor Trulik (Slovensko)
Michaela Mirtová (Slovensko)

 

Zájazd realizovaný s finančnou podporou  BBSK