ONLINE class venovaná dielu Číra radosť časť 1.

ONLINE class venovaná dielu Číra radosť časť 1.

Rozhýbte sa s nami!

Hravá online hodina súčasného tanca, kde vás členovia nášho súboru a deti z tanečných kurzov divadla zoznámia s pohybovými ideami, ktoré uplatňovali v tvorivom procese diela Číra radosť. Pripojte a zapojte sa doma – deti aj dospeláci –  online na www.facebook.com/divadlostudiotanca.