NOČNÝ TANEC (S) BUDOVOU / v rámci NOCi DIVADIEL

NOČNÝ TANEC (S) BUDOVOU / v rámci NOCi DIVADIEL

Výnimočný nočný sprievod budovou Divadla Štúdio tanca – bývalou strojárskou školou, kde sa v rôznych miestnostiach odohráva rôzny tanec. Bude sa svietiť len mobilmi, na ktoré si môžete všetko aj natáčať… Jedinečná šanca vidieť naše divadlo z úplne inej perspektívy a pri tom zakúsiť tanečné umenie iným, neopakovateľným spôsobom.

Tancuje: medzinárodný umelecký súbor Divadla Štúdio tanca