Muž bez vlastností / PREMIÉRA

Inscenačný tím:

Choreografia:  Stanislava Vlčeková

Koncept, réžia, hudba: Jozef Vlk

Scéna: Ján Ptačin

Kostým, masky:  Andrea Pojezdálová

Svetelný dizajn: Ján Čief

 

Stanislava Vlčeková a Jozef Vlk z Debris Company sto rokov od napísania románu Roberta Musila  Muž bez vlastností zisťujú, že dianie okolo rozpadu Habsburgskej monarchie má až podozrivo mnoho spoločných čŕt so súčasným spoločenským brodením sa vo vodách „tekutej doby“. Pasivita, relativita morálnych hodnôt a absencia zmyslu pre skutočnosť na nás dnes útočia rovnako intenzívne, ako na postavy príbehu. Spolu s medzinárodným súborom Divadla Štúdio tanca pátrajú tvorcovia po človečine v najhlbších vrstvách jednotlivca i spoločnosti, pričom túto sondu vedú cez prostriedky súčasného umenia, so spoločným menovateľom tanečného divadla . Všetkých srdečne pozývame na našu novú premiéru, ktorá sa bude niesť v znamení silnej atmosféry, pútavej scénickosti a intenzívnych tanečných prístupov.