Until Midnight / work in progress

Until Midnight / work in progress

Verejná prezentácia tvorby v pokročilej fáze kreatívneho procesu – work in progress. Výsledok rezidenčného pobytu izraelskej umelkyne Lior Lazarof v rámci výzvy Destination/Creation.

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

Destination/Creation: umelecké rezidenčné pobyty v DŠT

Na základe otvorenej výzvy, do ktorej sa prihlásilo takmer 20 projektov dramaturgická rada vybrala 1 slovenský a 2 zahraničné umelecké zoskupenia, ktoré budú mať možnosť pracovať na príprave, tvorivom výskume svojich projektov či inscenácií. Využijú k tomu profesionálne zázemie DŠT. Tu budú denne realizovať svoju  tvorivú prácu v pokročilej fáze umeleckého procesu a verejnosti následne odprezentujú ukážku svojej práce, tzv. work in progress. Diváci tak budú mať možnosť nahliadnuť do procesu prípravy inscenácií, pýtať sa na otázky umeleckých prístupov a čokoľvek iné. Umožní im to poznávať osobne samotných autorov a ich rôznorodé metódy tvorby v oblasti súčasného tanca, ako aj možnosť porovnať slovenskú tvorbu so zahraničnou. DŠT sa tak v lete stane domovom pre tvorbu, kultiváciu umeleckých praxí a sústredenú prácu externých umeleckých osobností.

3 projekty, 3 vízie, 3 verzie umeleckého postupu

Prvým rezidentom v júli 2022 bude projekt Hangin Hangout slovenského umelca Lukáša Bobalíka. Zaoberá sa fyzickými paralelami v pohybe vrcholových športovcov a profesionálnych tanečníkov. Charakter tohto projektu zároveň symbolicky pripomenie pôvodný účel využitia budovy DŠT ako telocvičňe.

August bude patriť zahraničným umelcom. Eddie Bruno Oroyan a Jessica Eirado (My Homeless Lover /USA, Taliansko) budú pracovať na projekte IVY, inšpirovanom permakultúrou a drastickým zlomom medzi urbánnym priestorom a divokou prírodou. Izraelská choreografka žijúca v Maďarsku Lior Lazarof sa bude venovať sebareflexii v sólovej produkcii.


Umelecké rezidenčné pobyty DESTINATION/CREATION sa od tohto momentu stávajú pravidelnou súčasťou programu DŠT. Divadlo je zamerané na  napĺňanie potrieb a profesionálny rozvoj súčasného tanca a sprostredkovanie jeho hodnôt verejnosti.

DESTINATION/CREATION je jedným z umeleckých formátov, ktoré Divadlo Štúdio tanca ponúka. Dopĺňa ho okrem samotných autorských celovečerných predstavení aj  formát ART GANG. Prostredníctvom neho môžu diváci vidieť kvalitné diela, ktoré síce nie sú produkciou DŠT, ale podliehajú kvalite jeho výberu.