Kurzy opäť naštartované!

S radosťou vítame znovuobnovenie našich tanečných kurzov, kde pod dohľadom lektorov z radov medzinárodného umeleckého súboru DŠT vedieme k pohybu a tancu nadšených záujemcov – od malých detí až po starších dospelákov. Samozrejme s dodržaním všetkých opatrení ohľadom hygieny.
Obnovenie kurzov sa stretlo s veľkým záujmom a spoločne veríme, že aktívne kultivovaný vzťah zdravého tela a mysle je tou najlepšou kombináciou do dnešných dní!