ZRUŠENÉ / Konzervatórium J.L.Bellu / BABYLON / premiéra / súčasná tanečná inscenácia

ZRUŠENÉ / Konzervatórium J.L.Bellu / BABYLON / premiéra / súčasná tanečná inscenácia
Podujatie aktuálne v režime KZ. Premiéra súčasnej tanečnej inscenácie zrkadliaca tradičnú tému Margity Figuli.
námet, autor hudby: Pavol Janíček
hudobné naštudovanie, dirigent: Mgr. Ihor Vlakh
choreografia, dramaturgia: Mgr.art. Michaela Šeligová, Lucia Bielik DiS.art
vizualizácia, projekcie: Mgr.art. Lukáš Matejka ArtD.
svetelný dizajn: Ján Čief
zbormajsterka: PaedDr. Katarína Koreňová, PaedDr. Miroslava Matisová
hlavné postavy: Nanai- Ema Vrábelová, Nebuzardar- Ľubomír Kútnik, Ustiga- Adrián Skácel
účinkuje: Company tanečného odboru Konzervatória J.L.Bellu
spoluúčinkuje: orchester a zbor Konzervatória J.L.Bellu
V úlohe „predskokanov“ sa predstaví domáci umelecký súbor DŠT s krátkou ukážkou zo svojej tvorby.
Babylon
…. Chaldejská ríša sa vďaka zrade babylonských kňazov ocitá vo vojne s Peržanmi pod vedením kráľa Kýra II. Veliteľ babylonského vojska Nebuzarda hľadá po krajine perzských špehov a počas putovania stretne krásnu Nanai s ktorou sa do seba zamilujú, nevediac však o tom, že práve pre toto stretnutie je Nanai predaná na milosť boháčom. Pred jej osudom ju zachráni perzský špeh Ustiga, do ktorého sa zaľúbi avšak neskôr pre svoju nekonečnú a oddanú lásku k Babylonu a tiež k Nebuzardovi, Ustigu udá babylonskému vojsku. Všetko sa rúca, kňazi zabijú aj posledných odporujúcich a len jediný veliteľ vojsk bije na poplach pred perzskou hrozbou. Plán na obranu Babylonu je v rukách Peržanov a tak konečne vzniká Babylonská armáda. Vojna trvá dlhé dva roky po ktorých sa Peržania na oko stiahli. Babylon oslavuje, Nanaipoprosí o Ustigové oslobodenie. Peržania využijú nepripravenosť Babylončanov a cez vypustené korytá riek zaútočia a Babylon dobijú. Prežije len pár ľudí medzi nimi aj Nanai, ktorá naďalej ostáva vo vidine budovania nového slobodného Babylonu….
Projekt bol realizovaný s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja