Jumble NEHRÁME

Predstavte si divadlo, ktoré sa odohráva rovnako smerom od začiatku do konca, ako aj od konca smerom k začiatku s vyvrcholením v presnom strede – v akejsi rituálnej singularite.

Prepojenie niečoho, čo je maximálne “demokratické” a niečoho, čo je maximálne “komunistické”. Ako by vyzerali tieto politické idey pretlmočené do pohybu a rovnako aj do všetkých ostatných zložiek predstavenia?

Hlavný tvorca – Slovák žijúci v Belgicku a multižánrový umelec Stanislav Dobák – chce v inscenácii preveriť limitácie súčasného tanca, vizuálneho umenia a pohybovej dokumentácie s ambíciou vytýčenia (a následného borenia) ich hraníc. Vo forme diela hľadá dekonštrukciu divadelných princípov, na miesto ktorých stavia „filmové štúdio“, kde sa tanečníci stávajú filmármi, kulisami, projekčnými plochami, reproduktormi…

Vymedzenie sa roztápa v zmiešanine – Jumble.