Janko Silan: živý básnik v Banskej Bystrici – nový termín!

Janko Silan: živý básnik v Banskej Bystrici – nový termín!
.Janko Silan & Piráti krásy & tanečníci z Divadla Štúdio tanca.
Koncertné spracovanie básní slovenského básnika a kňaza Janka Silana po prvýkrát v spolupráci s tanečníkmi z Divadla Štúdia tanca. Unikátne spojenie Janko Silan – živý básnik, ktoré sa už nikdy nemusí zopakovať, sa uskutoční 24. novembra v Divadle Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Podujatie je aktuálne v režime KZ – kompletne zaočkovaní.
Slovenský básnik Janko Silan je zvláštnym literárnym úkazom zaraďovaný do katolíckej moderny, hoci svojím dielom z nej vybočoval nielen ako člen literárnej skupiny Piráti krásy, ale aj ako solitér. Po Silanovi zostali viaceré básnické zbierky, v ktorých je znázornený jeho prerod z metafyzickej do duchovnej roviny, ako aj záujem nielen o duchovnú tvorbu, ale aj načerpávanie inšpirácii z vtedajších aktuálnych literárnych smerov (surrealizmus) aj z ľudového umenia slovenskej proveniencie (piesne, dumky). Básnik a kňaz dokázal zasiahnuť svojou tvorbou veriacich aj ateistov, a preto tento projekt nemá náboženský charakter – ale všetko je zamerané na umelecký účinok diela Janka Silana. Tvorcovia námetu z agentúry Music Press Production (Daniel Hevier ml., David Majerský) chceli novým moderným spôsobom aktualizovať jeho tvorbu mladšej generácii, preto si zvolili k hudobnému spracovaniu štýly ako ambient, post rock, psychedelic rock, drone music. Pod hudobnú zložku sa podpísal Radoslav Lakoštík a kapela nazvaná po literárnej skupine Piráti Krásy – v zložení Boris Turaz (gitara), Martina Janegová (klávesy), Roman Straženec (basgitara, violončelo), Marek Kováč (bicie nástroje). Prednesu, deklamácie a spevu sa zhostil Štefan „Vandal“ Chrappa.
Informácie o diele Janko Silan – živý básnik:
Námet a scenár : Music Press Production s.r.o. / Daniel Hevier ml.
Hudba: Radoslav Lakoštík / Piráti krásy
Rozprávač / spev: Štefan Chrappa
Produkcia: Dávid Majerský
Účinkujú / Umelecký súbor DŠT:
Tibor Trulik
Michaela Mirtová
Jason Yap
Kristína Kollárová
Bartosz Przybylski
Julie Charalambidou