Hosť DŠT / ŽENY 2020 / repríza

Hosť DŠT / ŽENY 2020 / repríza
Lístky na podujatie už čoskoro v predaji.
Pozoruj. Vnímaj. Lebo nikdy nestretneš dvakrát tú istú ženu.
Vďaka tanečnému predstaveniu „ŽENY 2020″ nazrieme do hĺbky ženskej duše, ktorá sa bude pokúšať porozumieť samej sebe na základe štyroch cyklických fáz opisovaných v knihe Cyklická žena od Mirandy Grayovej. Premenlivosť ženského tela a psychiky je kľúčovou v tvorbe tanečného a výrazového materiálu predstavenia. Vplyvom menštruačného cyklu sa ženy prirodzene ocitajú v štyroch rôznych fázach, ktoré sa dajú spojiť s premenlivosťou prírody a jej štyroch ročných období. V každej fáze sa správanie a prežívanie ženy mení v závislosti od energie, ktorá ňou prúdi rovnako, ako sa to odohráva aj v prírode.
V dynamickej fáze je to priam mužská energia, vytrvalá a nezraniteľná, ktorá má chuť budovať a koná logicky. Jar je čas vzniku a rozvíjania sa prírody, ktorá v zime načerpala nové sily.
Fáza prejavu je plodné obdobie ženy. Stáva sa zmyslenou, nádherne ženskou a empatickou. Prevláda u nej dobrá nálada a pocit sebavedomia a vyrovnanosti. Hľadajúc paralelu, v lete príroda dosahuje vrchol svojho rozkvetu a krásy.
Kreatívna fáza pre ženu znamená mať dobrú intuíciu a nové nápady. Avšak prináša aj pocit frustrácie z mnohých nových, zatiaľ neuchopiteľných podnetov. Cíti potrebu upratať roztrieštenú myseľ a často aj svoj byt. Príroda sa na jeseň mení, krásne sfarbuje a svoje listy, kvety a plody daruje opäť zemi.
Fáza rozjímania ženy je fázou pokoja, odpočinku, opustenia starých myšlienok až hibernácie. Príroda v zime ostáva statickou, jej energia oddychuje, aby sa na jar mohla objaviť v plnej sile.
Trailer Ženy 2020:
https://youtu.be/iu1g6sdxJOs
Choreografia, tanec: Move-you o.z., Simona Tonková, Katarína Matúšová, Lucia Bielik, Zuzana Náprstková
Choreografická spolupráca: Lívia Méndez Marín Balážová
Dramaturgia: Renáta Ptačin
Hudba: Marián Zavarský
Svetelný dizaj: Martin Polák/Robert Polák
Produkcia: Move-you o.z. , www.move-you.com
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.