Hosť DŠT / UFS Mladosť / Obrazy dolnej zemi – Miesto na zemi

Hosť DŠT / UFS Mladosť / Obrazy dolnej zemi – Miesto na zemi

Tanečná inscenácia má charakter celovečerného folklórneho predstavenia s prvkami tanečného divadla. Tematika vychádza z prostredia Slovákov žijúcich južne od hraníc Slovenska, v kontexte dejinných udalostí a ich vplyvu na život človeka silne previazaného s miestom na zemi, kde si generačne vybudoval vlastnú identitu.

Účinkuje: Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Námet a scenár: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová

Réžia: Martin Urban

Choreografia: Martin Urban, Lucia Bielik Horváthová, Tatiana Urbanová

Hudba: Peter Pavlík, René Bošeľa, Pavel Martinka

Kostýmy: Patrik Rago

Odborná spolupráca: Ján Chrťan, Leonóra Súdiová, Juraj Súdi, Katarína Mosnáková Bagľašová

Uvedené v rámci inšpiratívneho folklórneho festivalu Bystrická folklórna Haravara.