Hosť DŠT / UFS Mladosť / MIESTO NA ZEMI obrazy z Dolnej zeme

Hosť DŠT / UFS Mladosť / MIESTO NA ZEMI obrazy z Dolnej zeme

MIESTO NA ZEMI obrazy z Dolnej zeme

je hudobno-tanečný program UFS Mladosť, vychádzajúci zo zdrojov tradičnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich južne od Slovenska a využívajúci okrem zaužívaných folkloristických princípov aj divadelné postupy a kompozíciu vizuálnych prvkov. Scénografia kombinuje svetelný aranžmán, veľkoplošnú projekciu, originálne artefakty tradičných odevov a kostýmov v choreografickej kompozícii do obrazov plynúcich v kontexte deja. Námetom je migrácia a založenie novej identity v špecifických podmienkach multietnickej Dolnej zeme, ktorú reprezentujú obrazy rôznych obradov slovenskej svadby z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Kľúčovou témou programu je zásah dejinných udalostí predchádzajúcich Veľkej vojne, rozpad monarchie a vznik Československej republiky do života Slovákov, ktorí sú zrazu rozdelení hranicami. Využitie reálnych dokumentov dobových listín a tlače prináša do diela paralelnú líniu k  príbehom ľudí, ktorí nemôžu ovplyvniť dianie. Sú pevne zviazaní so zemou v ktorej žijú, mnohí sú vykorenení a znovu sa snažia nájsť svoje MIESTO NA ZEMI. O ich osude rozhodujú mocnosti tvoriace novú – veľmi krehkú – tvár sveta, ktorá v búrlivom 20. storočí niekoľkokrát padne do ďalších konfliktov.

 

Účinkuje: Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Námet a scenár: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová

Réžia: Martin Urban

Choreografia: Martin Urban, Lucia Bielik Horváthová, Tatiana Urbanová, Matúš Druga

Hudba: Peter Pavlík, Ondrej Druga, Pavel Martinka, René Bošeľa, Juraj Súdi st.

Kostýmy: Patrik Rago

Svetelný dizajn: Ján Čief, Milan Klinko

Tvorivý proces dotvárali členovia UFS Mladosť a hostia.

Foto: Roman Krnáč | Grafika: Matúš Druga

Odborná spolupráca: Katarína Mosnáková Bagľašová, Leonóra Súdiová, Juraj Súdi st., Ján Mernik, Jaroslav Kriška, Ivan Slávik

 

predpredaj umelecká kaviareň Bothár

cena 12 €