Hosť DŠT / Konzervatórium J.L. Bellu / Tanečný večer

Hosť DŠT / Konzervatórium J.L. Bellu / Tanečný večer

Predstavenie žiakov tanečného odboru Konzervatória J.L. Bellu.